מחלקת הקליטה ערכה לאחרונה סיור לעולים החדשים בקריית הממשלה בירושלים. העולים, דוברי שפות שונות, ביקרו בכנסת, בבית המשפט העליון ובספרייה הלאומית. שם, קיבלו משתתפי הסיור הסברים, אשר תורגמו על ידי רכזי מחלקת הקליטה שליוו אותם.

בכנסת למדו העולים על מבנה הבניין ועל ההיסטוריה של הכנסת ומדוע קוראים לה כך. עוד למדו העולים כי הכנסת של ימינו מבוססת על כנסת הגדולה, גוף הנזכר במסורת היהודית שבו נקבעו החלטות פוליטיות, דתיות ותרבותיות. בנוסף, הם התארחו בחדר המליאה, שמעו על מבנה החדר וצורת הישיבה בו וראו בלוח הנוכחים מי מחברי הכנסת נמצא.

בבית המשפט העליון למדו העולים על המערכת המשפטית במדינת ישראל, על צורת בחירת השופטים, על תהליך הערעורים, על הנושאים בהם דן בית המשפט העליון ועוד. בספרייה הלאומית למדו העולים על ההיסטוריה של הבניין, נחשפו למאגר הספרים והמפות הגדול ושמעו כי בעתיד ייבנה מבנה חדש לספרייה מול הכנסת, כאשר הבניין הנוכחי ישמש את הספרייה של האוניברסיטה העברית בלבד.

מנהלת מחלקת הקליטה, רוזיטה ברלין, ציינה כי לקיום סיור מסוג זה ישנה חשיבות גבוהה לעולים החדשים, כיוון שחלקם אינם יודעים כלל כיצד פועלים מוסדות השלטון בישראל. סיור זה מסייע להם להבין את מהות החברה הישראלית ומקדם את שילובם של העולים בקהילה הישראלית