תקרית במרכז הקניות ישפרו: עוברים ושבים התקשרו למשטרה וסיפרו על שני ילדים נעולים ברכב. אולם עד שהגיעה המשטרה למקום, שבה אימם של הילדים לרכב, תמהה על המהומה ועזבה את המקום. לפי עדויות הילדים היו ברכב דקות ספורות ובשום שלב לא נשקפה להם סכנה.