העמותה בעיר, המונה יותר מ-80 מתנדבים ופעלה בשנה שחלפה ב-12 בתי ספר, בקביעות ובהתמדה. שמה לעצמה למטרה להתמחות בגיוס והפעלת גמלאים מתנדבים במערכת החינוך במטרה לסייע לתלמידים ולמורים במערכת החינוך ולתרום לאיכות חייו ולרווחתו של הגמלאי. הקבוצה פעולת בשיתוף פעולה פורה עם מנהל החינוך בעירייה ועם כל מנהלי בתי הספר וצוות המורים.

מתנדבי העמותה באים מרקעים שונים החל מבעלי ניסיון במערכת החינוך וכלה במתנדבים הבאים לתרום מכישרונם ומניסיון חייהם למען הילדים בעיר. המתנדבים לוקחים על עצמם לתרום מזמנם לתלמידים ולמורים בבתי הספר, יום לימודים אחד בשבוע כתומכים חינוכיים. הם משתלבים בבתי הספר בהתאם לתחום התעניינותם וכישוריהם ופועלים לצד המורים, אך לא במקומם בתחום הלימודי, בתחום ההעשרה ובתחום התמיכה האישית.

הגמלאים עוברים תהליכי קליטה והדרכה ונהנים מפעילות העשרה ופנאי. הניסיון מלמד שעצם נוכחותם של מבוגרים מנוסים בכיתה מסייעת בשיפור האווירה ותורמת לכל המעורבים במעשה החינוכי בתוך בית הספר. פעילות ידיד לחינוך תורמת לעידוד ערך ההתנדבות ולהטמעת עמדות חיוביות וכבוד למבוגר בחברה.

אזרחים ותיקים, המעוניינים להצטרף למעגל המתנדבים בבתי הספר בעיר ולסייע בחינוך וקידום בני דור העתיד מוזמנים לפנות לרכזת העמותה, רבקה אביב בטלפון 052-6040515.