מאת: מערכת מודיעינט

האגף לשירותים חברתיים חילק לאחרונה שמיכות פוך חורפיות למשפחות נזקקות מהעיר, המוכרות והמטופלות באגף לשירותים חברתיים.

החלוקה נעשתה  בשיתוף ובתרומת עמותת "חזון לישראל", כאשר פעילות זו מצטרפת לפעילויות חלוקה מיוחדות נוספות לאורך השנה, כמו חלוקת ילקוטים לילדים לקראת פתיחת שנת הלימודים ועוד.

רכזת המתנדבים באגף לשירותים חברתיים, רונית שטייגמן בניאן, ציינה כי השנה נתרמו וחולקו 100 שמיכות חורף למשפחות וקשישים המוכרים לאגף, וכי זהו מענה נוסף וחשוב הניתן בעיר למשפחות שידן אינה משגת.