בשלב ראשון, גיוסו צוותי המועדוניות לתכנית והתקיימה ישיבה משותפת עם הדיאטנית ליהי יפה, אשר הביאה עמה מספר מאכלים שהכינה ממרכיבים בריאים בלבד על מנת לחשוף את הצוותים לאפשרויות של מזונות טעימים ובריאים. לאחר הארוחה הוצגה תכנית "קיץ בריא" שמוטיב הבריאות שבה ילווה כל קייטנה.

בנוסף, נקבעו עם המועדונית שלושה מועדים בקיץ בהם תגיע ליהי להעביר סדנא לצוות ולילדים. הסדנאות יעסקו בחשיבות שתיית מים, ילמדו, יכינו ויאכלו אוכל בריא וירבו בפעילות גופנית בזמן השהייה במועדונית. בנוסף, יקבלו הילדים כלים מעשיים לאורח חיים בריא ופעיל יותר בשיתוף עם משפחותיהם.