ברובע מכבים רעות נערכים לקראת יישום "חוק האריזות", החוק להסדרת הטיפול באריזות, וכבר בימים הקרובים תחל העירייה בהצבת מסתורי אשפה ברחבי הרובע. זאת לאחר שמיקומי המסתורים נקבעו בשיתוף עם ועד הרובע.

במסגרת יישום החוק, יותקנו בפינות של רחובות מכבים ורעות מסתורי אשפה ייעודיים בצורת E עם שלושה תאים, כאשר לכל תא יש תפקיד: תא אחד יכיל פח כתום (המיועד לאריזות), תא אחד יכיל את הפח הכחול (המיועד למיחזור נייר) והתא השלישי מיועד למיחזור קרטונים. בשלב זה, עד להגעת המכלים הכתומים, יוצבו שני מכלים כחולים כאשר בהמשך אחד מהם יוחלף במיכל כתום.

כל מסתור יוקם בכניסות לרחובות, וזאת על מנת להקל את הנגישות של התושבים ולהגביר את זמינות המיחזור.

כידוע, חוק האריזות מטיל, בין היתר, על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, למחזר את פסולת האריזות שייצרו, כאשר האחראיות לאיסוף האריזות למיחזור הוטלה על התעשיינים והיבואנים עצמם.

מאחר והעיר נכנסה לתהליך של הפרדה במקור בתחילת שנת 2011, והיא מהערים המובילות בארץ בתהליך זה, במסגרתו כ-90% ממשקי הבית מפרידים את הפסולת הרטובה (האורגנית) למיחזור, הוחלט כי במודיעין, לצורך יישום חוק האריזות, יחולצו האריזות מתוך הפחים הירוקים, המשמשים את הפסולת היבשה, באותם אזורים בהם ישנה הפרדה במקור / רטוב יבש.

ברובע מכבים רעות תחל כעת ההפרדה, אך מאחר ובשני הישובים אין חדרי אשפה, הפתרון הוא הצבת פח כתום, שיוצב בתוך מסתור אשפה, בפינת הרחוב, שיוצב במרחק נגיש לתושבים. מיקום המסתורים נקבע על ידי היחידה הסביבתית באגף שפ"ע, בשיתוף נציגי ועד הרובע, כאשר כל מסתור נקבע באופן פרטני כך שמצד אחד הוא יהיה קרוב לבתי התושבים, אך מצד שני לא יפריע לתנועת הולכי הרגל והמכוניות. בעירייה ובוועד הרובע העירוני הדגישו כי אסור להניח במסתורים אלה אשפה ביתית, וכן כי את הקרטונים יש להניח במסתור כאשר הם מקופלים ומשוטחים.