מפקחי מחלקת הפיקוח העירוני קנסו לאחרונה קבלן משנה מתחום הבנייה שביצע תוך ימים ספורים מספר עבירות חמורות שגרמו למפגעים סביבתיים בעיר.

בתחילה, שפך הקבלן בטון בשטח פתוח באזור הפארק הטכנולוגי ולא באתר הטמנה מוסדר, כפי שדורש ממנו החוק. מפקחים של מחלקת הפיקוח העירוני שבאגף שפ"ע קיבלו דיווח על כך, ולאחר בדיקה קנסו אותו על סך 475 שקלים. הקבלן דאג לניקוי השטח ולפינוי מידי של הפסולת. לאחר יומיים נתפס אותו קבלן משנה עוקר שתילים מגינה ציבורית בפארק הטכנולוגי לצרכיו האישיים. הקבלן, אשר צולם בעת המעשה, נקנס וכן נדרש להחזיר את השתילים למחלקת גנים ונוף.

באותו היום קיבלו מפקחי הפיקוח העירוני דיווח נוסף על שפיכת בטון בשטח פתוח, ולאחר בדיקה התגלה כי גם על מפגע זה אחראי אותו קבלן משנה. לאחר שהקבלן סירב לנקות את השטח, הוא קיבל צו להפסקת העבודה, בשיתוף עם מחלקת הפיקוח על הבנייה ועם מחלקת תשתיות, במידה והשטח לא ינוקה.

כידוע, השלכת פסולת בשטחים שאינם מיועדים לכך היא עבירה על החוק הפוגעת בסביבה ומסכנת את בריאות הציבור. עיריית מודיעין מכבים רעות, באמצעות הפיקוח העירוני שבאגף שפ"ע, פועלת ותמשיך לפעול ביד קשה ובאופן מתוגבר על מנת שמקרים כאלו לא יישנו, במטרה לשמור על הסדר הציבורי, למנוע מפגעים ולשפר את איכות החיים והסביבה של תושבי העיר.