בשבוע האחרון תפס הפיקוח העירוני פועלי שיפוצים שהשליכו מקומה עליונה פסולת בניין לעבר מכולה שנמצאת בחנייה הציבורית, בצורה שהיוותה סכנה לשלום העוברים ושבים ופגיעה ברכוש דיירי האזור.

בעקבות פניית תושבים למוקד העירוני הגיעו מפקחי מחלקת הפיקוח העירוני למקום בכדי לתפוס את הפועלים בשעת המעשה ואכן המפקחים הבחינו באחד הפועלים כאשר הוא זורק בלוק גדול לעבר המכולה ורק בנס לא נפגע כתוצאה מכך עובר אורח.

כידוע, ישנן הנחיות מפורשות האוסרות על השלכת פסולת מבניין בצורה שמסכנת את בריאות הציבור ועל כן קבלן שיפוצים נקנס על ידי מחלקת הפיקוח העירוני בקנס על סך 475 ₪ כמו כן על הקבלן הוטל גם לנקות את כל הפסולת שהושלכה.