בדקות(יום א) אלו משתוללת שריפה בסוף רחוב דבורה הנביאה בשטח הפתוח לכיוון המרכז הטכנולוגי. צוותי כיבוי במקום, מנסים להשתלט עליה.

לפי הדיווחים האחרונים הצליחו להשתלט ולכבות אותה .

דיווח נוסף בהמשך.