השבוע בוצעה במהלך שעות הבוקר פעילות של מחלקת השיטור העירוני לאיתור שפיכת פסולת ברחבי העיר. במהלך הפעילות בוצע מעקב אחר משאית חשודה עם פסולת אשר הגיעה לרחוב המעיין ונצפתה כשהיא שופכת את הפסולת במגרש שברחוב.

הפסולת שנשפכה כללה, בין היתר, ברזל ועמודי תמרורים.  נציגי השיטור העירוני פנו אל הקבלן, קנסו אותו על סך 475 שקלים וכן הטילו על הקבלן לנקות את השטח וכך נעשה.