בשער: מרכז איסוף לפסולת אלקטרונית וסוללות

מודיעין  ממשיכה את מגמת המיחזור בעיר ובימים אלה העירייה, באמצעות המחלקה לאיכות הסביבה של אגף שפ"ע, נערכת למתן פתרון מוסדר לתושבים, המותאם למדיניות החוק והמשרד להגנת הסביבה להפרדה במקור וטיפול בפסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות.

כחלק מההיערכות לכך תפעל העירייה בשיתוף עם תאגיד 'מא"י' –מיחזור אלקטרוניקה לישראל במטרה לקדם תהליכי מיחזור בעיר. באמצעות פעילות זו יחשפו תושבי העיר למגוון פתרונות ופעילויות הסברה לצמצום נזקי סביבה ישירים ועקיפים הנגרמים מטיפול בלתי מוסדר וסביבתי בפסולת אלקטרונית (מטענים, טלפונים, מחשבים וכדומה) וסוללות(סוללות בנייד, בפנס, בשלט הטלוויזיה, בצעצועים וכדומה).

במסגרת פעילות זו נפרסו  ב-26 בתי ספר יסודיים בעיר מיכלי מיחזור שיאפשרו לתלמידים ולבני משפחותיהם להביא למיחזור ציוד חשמלי נישא/קטן (טוסטר, מגהץ או מטען חשמלי לדוגמא) וכן סוללות על סוגיהן. במקביל יבוצע מהלך הסברה בבתי הספר לחשיבות ההפרדה של הפסולת האלקטרונית.

בנוסף בימים אלה הציבה העירייה שלושה מרכזי איסוף עירונים אליהם יוכלו התושבים להביא מכשירי חשמל למיחזור. מתקנים אלה מוצבים במשרדי מחלקת תשתיות במכבים (דרך הראשונים), בחווה האקולוגית ובחנייה הציבורית מאחורי בית הספר עירוני ב' (עמק יזרעאל 6).

כמו כן העירייה תעביר באמצעות תאגיד מ.א.י את כלל פסולת הציוד החשמלי מבתי הספר היסודיים, המשרדים וכיוצא בזה את איסוף הפסולת האלקטרונית באמצעות קבלנים מוסדרים הפועלים בהתאם לחוק ומטעם מ.א.י בלבד. בהקשר זה בעירייה אף הזכירו השבוע כי בהתאם לחוק חלה על כל חנות המוכרת מוצרי חשמל לאפשר מסירת מוצרי חשמל וסוללות למיחזור כחלק ממהלך מכירת מוצרים חדשים ללקוחותיהם.