בצהרי יום שישי האחרון התקבלה פנייה במוקד העירוני על פסולת בנייה בשכונת מוריה, שמונחת במרחב הציבורי לא כחוק וחוסמת את המדרכה. למקום הגיע מפקח של מחלקת הפיקוח העירוני שבאגף שפ"ע, שאישר כי נעשתה עבירה בעת הוצאת פסולת הבנייה למקום לא מסודר, במקום פינויה לאתר הטמנה.

באותו יום שישי, בטרם אותר התושב שהשליך את פסולת, פינו עובדי אגף שפ"ע את הפסולת מהמקום, לרווחת תושבי השכונה בסוף השבוע. ביום ראשון ראה התושב כי הפסולת שהשליך לא כחוק פונתה, והוציא מביתו פסולת נוספת. בשלב זה אותר התושב על ידי הפיקוח העירוני, קיבל קנס על סך 475 שקלים וכמו כן נדרש לפנות באופן מיידי את הפסולת.