בשער הדמיה - באדיבות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז החליטה להפקיד תכנית להסדרת נחל ענבה במודיעין. במסגרת התוכנית יוקם פארק שיתפרס על שטח כולל של כ- 3,900 דונם. מטרת התכנית הינה שימור השטחים הפתוחים וערכי הטבע באזור לטובת הציבור הרחב.

התכנית שומרת על נחל ענבה וסביבתו שנמצא בתחום התכנית. אורך הנחל הינו כ- 7.5 ק"מ והוא מתחיל בכביש מס’ 1 ומגיע עד למרכז העיר במודיעין. לאזור נחל ערבה ערך אקולוגי רב והוא כולל נופי טרסות לצד אתרים ארכיאולוגיים.

התכנית תאפשר לרשות המקומית לפתח שבילי הליכה, פעילויות ספורט, שימור המבנים ההיסטוריים, חקלאות מסורתית, צפרות ועוד. 

בנוסף התכנית מציעה מוקדים שנקבעו כמותרים לפיתוח, בהם יהיה ניתן להקים פרויקטים לפנאי ונופש, בהם- גשר חבלים שיחצה את הנחל, תחנות מידע, אזורי הסעדה, שימור מבני תעשיית הסיד המצויים בשטח, פארק עתיקות בגבעת שר ועוד.

התכנית שומרת על נחל ענבה וסביבתו שנמצא בתחום התכנית. אורך הנחל הינו כ- 7.5 ק"מ והוא מתחיל בכביש מס’ 1 ומגיע עד למרכז מודיעין. לאזור נחל ערבה ערך אקולוגי רב והוא כולל נופי טרסות לצד אתרים ארכיאולוגיים

לאחר אישורה של התכנית, תבחן האפשרות להסיט את שביל ישראל העובר כיום בקצה הנחל למסלול שיעבור לאורך הנחל, לכיוון העיר מודיעין.

מתכננת מחוז מרכז במינהל התכנון, דניאלה פוסק: "אישור התכנית מבטא את מדיניות הוועדה המחוזית לשמר ולטפח את השטחים הפתוחים ומערכות אקולוגיות, בד בבד עם הגדלת מצאי הדיור והתעסוקה בערים, בדגש על התחדשות עירונית".

התכנית הוגשה על ידי עיריית מודיעין ותוכננה על ידי משרד ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ.