בשכונת נופים החדשה במודיעין נמצאים אתרי בנייה רבים ועל כן היא מהווה את אחד ממוקדי הפעילות החמים של אגף הבטחון והחירום בעירייה. הפקחים מאתרים מפגעים ומעניקים קנסות בהתאם.

בתחילת החודש נתפסו משליכי פסולת בניין ברחוב יערות ישראל בשכונת נופים. פסולת הבניין שבעליה נתפסו, נזרקה בשעת לילה מאוחרת בשכונה. צוות השיטור העירוני אשר איתר את הפסולת, ניסה לאתר באמצעים שונים קצה חוט שיוביל לאחראיים על כך, ואכן מצאו הפקחים רמז אשר הובילם לדירה בה נערך שיפוץ התואם את ממצאי החקירה ואותר הקבלן המשפץ.

הקבלן הודה במעשה ונרשם לו דו"ח בסך 3,000 שקלים בגין המפגע במרחב הציבורי. כמו כן, הקבלן נדרש לפנות את הפסולת מהמקום.