עיריית מודיעין מפרסמת השבוע "קול קורא" לתושבי העיר להציע הצעות לביצוע פרויקטים סביבתיים-חברתיים, שמטרתם קידום השמירה על הסביבה. זאת במסגרת התכנית של המשרד להגנת הסביבה, המסייעת לרשויות מקומיות בפעילות לקידום חינוך סביבתי בקהילה. 

המשמעות היא, כי הקבוצות שייבחרו, יוכלו לזכות במענק כספי של 20,000 שקלים ליישום הצעתן.  

הקריטריונים להגשת ההצעות כוללים, בין היתר, תנאי סף. אחד מהם הוא שמדובר בקבוצת תושבים שפעילה בשנתיים האחרונות ושיכולה להציג פעילות שביצעה במהלך תקופה זו וכן, על ההצעה להיות כזו שיש בה שילוב של היבטים פיזיים-סביבתיים יחד עם היבטים חברתיים –קהילתיים. בנוסף כוללים הקריטריונים, תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן (לפחות שלוש שנים) והתחייבות של חברי הקבוצה, להפעיל את הפרויקט למשך שנה אחת לפחות.

לאחר בחינת ההצעות על ידי העירייה ובחירת התכניות הזוכות, הן יועברו למשרד להגנת הסביבה לצורך אישורו ויקבלו תמיכה כספית עבור הקמת תשתיות פיזיות, ליווי מקצועי ושירותים נדרשים לתכנון וביצוע הפעילות. 

הילה בן אליעזר, מחזיקת תיק איכות הסביבה: אנו כעירייה פועלים בכל ימות השנה במישורים שונים לעודד שמירה על הסביבה. בחינוך סביבתי בבתי הספר ובגני הילדים, בעידוד הפרדת פסולת במקור, בפיקוח סביבתי ועוד. החלטנו השנה להוסיף נדבך נוסף לשמירה הסביבתית, מתוך אמונה בקהילתיות ברוח ההתנדבות שכל כך מאפיינים את העיר שלנו. אני קוראת לתושבים לחבור יחד לפרוייקטים עירוניים שיהוו דוגמא לאהבה והוקרת תודה שלנו לטבע מחד, ואחריות סביבתית שנגזרת מכך מאידך."

מהעירייה נמסר שניתן להגיש הצעות למחלקת איכות ותכנון סביבתי למייל – yael_ms@modiin.muni.il   עד לתאריך 28.2 בשעה 12:00. 

לפרטים נוספים ניתן להתקשר למחלקת איכות ותכנון סביבה 08-9726202

ניתן לקרוא את הקול קורא במלואו באתר העירייה.

צילום: ארכיון מודיעינט