המחלקה לאיכות ותכנון סביבתי באגף שפ"ע, עומלת בימים אלה על הרחבת עמדות המחזור לקרטונים וזכוכיות בעיר. במקביל, נערכים גורמי המקצוע בעירייה, למהלך המשמעותי של הצבת הפחים הכתומים של תאגיד תמיר, המיועדים למחזור אריזות. מהלך אשר תושבים רבים ממתינים לו והוא צפוי לצאת לדרך בתקופה הקרובה.

שלוש עמדות מחזור חדשות לקרטונים יוצבו ברחבי העיר, אחת מהן כבר הוצבה ברחוב חטיבת הצנחנים 1 ליד בית הספר "קשת". שתי עמדות נוספות יוצבו בקרוב ברחוב אודם פינת רחוב לשם, וברחוב האלה ברעות. המיקומים נבחרו על פי סיורים בשטח אותם עורכת המחלקה המלמדים על צורך בעמדות שכאלו ועל פי דרישות התושבים. עמדות אלו מצטרפות לשתי עמדות ותיקות במכבים וליד היכל התרבות בעמק דותן.

על פי ההנחיות, יש לשטח ולאגד את הקרטונים ולהשליך לעמדות המחזור. חלופה נוספת היא לשטח את הקרטונים ולהניח במפרץ חניה, יום לפני הוצאת הגזם על פי החלוקה לשכונות. בכל מקרה, מבהירים באגף שפ"ע, אין להניח קרטונים בחדרי האשפה.

אל מיכלי המחזור לקרטונים מצטרפים שישה מיכלי מחזור חדשים לזכוכית, המוכרים בצבעם הסגול. מיכלים אלו הוצבו לרווחת התושבים בשכונת נופים ובמע"ר במיקומים הבאים: רחוב משה סנה, שתי עמדות ברחוב מתתיהו הכהן, רחוב פיקוס, רחוב יער יתיר מול בית מספר 8 בשכונת נופים ורחוב יערות ישראל 30.

מידע על מיקומי עמדות המחזור בעיר ניתן למצוא באתר העירייה -https://www.modiin.muni.il/ModiinWebSite/ChannelArticle.aspx?PageID=1020_1840