מאת: גדעון בכר, תושבים משפיעים במודיעין.

חג החנוכה המקסים שאנו נמצאים בעיצומו מזכיר לנו שנה אחרי שנה את המורשת המיוחדת שיש לאזור מודיעין בהיסטוריה היהודית. מכאן יצאה אחת מתנועות החופש המשמעותיות ביותר בתולדות עמנו ומכאן נפוצו רעיונות החירות בכל רחבי הארץ, דבר שהביא להקמתה של מדינה יהודית עצמאית.

כאז כן היום, מהווה מודיעין מכבים רעות כר פורה ליוזמות יוצאות דופן, והפעם היוזמה לשמירה על המסדרון האקולוגי הלאומי שמודיעין נמצאת בדיוק בליבו.  המסדרון הזה הינו רצף של שטחים פתוחים חלקם ממש צרים, מעין מסדרונות, המחבר את מכלול השטחים הפתוחים במדינת ישראל.


למסדרון זה חשיבות עליונה בשמירה על המגוון הביולוגי, בע"ח והצומח, של מדינת ישראל. פגיעה מהותית בו או חסימתו עלולה להביא לכיליונם של מיני בע"ח וצומח ולהכחדתם, חלקם כאלו הקיימים רק בארץ ישראל. שכן המסדרון משמש ציר תנועה ראשי לבע"ח מצפון הארץ לדרומה וממזרחה למערבה. הוא מאפשר תחלופת חומר גנטי בין אוכלוסיות בע"ח וצומח ומחזק את עמידותן בפני איומים כציד ומחלות.


עם ריבוי האוכלוסין במדינה והצורך הגובר בבנייה וב"פיתוח" נמצאים שטחי המסדרון תחת לחץ גובר המתבטא בבנייה בשטחים פתוחים, הוספת תשתיות, כבישים, בניית אזורי מסחר ותעשייה ועוד. אנו עדים באופן הדרגתי ומתמשך לפגיעה בו.


כדי לעורר את המודעות לחשיבות השמירה על שטחי הטבע האלו ולהגברת המודעות לערך הגבוה מאוד של המסדרון האקולוגי, יזמה החברה להגנת הטבע בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, כנס ראשון מסוגו של התארגנויות תושבים להגנה על המסדרון האקולוגי. בכנס השתתפו נציגי התארגנויות תושבים ממקומות שונים בארץ כמו ירושלים, הר אדר ודרום השרון, וכמובן מהעיר המארחת, מודיעין מכבים רעות.


הנחת העבודה היא שלתושבים הגרים בסמיכות למסדרון יש אינטרס רב בהגנה עליו וברשותם גם היכולת להשפיע על מקבלי ההחלטות ברמה המקומית כדי למנוע את הכרסום ההדרגתי בו. ברקע הדברים, מעורבותן ההולכת וגוברת של התארגנויות תושבים בכל רחבי הארץ למען הטבע והסביבה.

הכנס במודיעין היווה הזדמנות מצוינת לרכישת כלים ומידע בהרצאות ומעגלי שיח. בהקשר זה השתתפה נציגות מכובדת מטעם "עמותת תושבים משפיעים במודיעין" שחלקה מניסיונה ומתובנותיה. העמותה קיימת כבר 6 שנים ואחת ממטרותיה הראשיות היא הגנה על המסדרון האקולוגי הלאומי.  היא נחשבת דוגמה מוצלחת ומודל לחיקוי לפעילות של תושבים לשמירה על הטבע והסביבה ברמה הארצית.

אנו מקווים שהכנס הזה הוא תחילתה של מסורת חדשה בבחינת יסודו של "כנס מודיעין הראשון לשמירה על המסדרון האקולוגי", ושבשנים הקרובות נראה השתתפות נרחבת יותר מכל המדינה. כפי שפעלו החשמונאים בזמנם למען עצמאות הארץ, אנו פועלים היום למען הגנת נופיה המדהימים והטבע והצומח הייחודים שבה, למעננו ולמען הדורות הבאים.

חג חנוכה שמח

גדעון בכר

חבר עמותת תושבים משפיעים במודיעין