בשכונת מורשת הקורמת עור וגידים, מבוצע פרויקט מיוחד להעתקת גיאופיטים (פקעות פרחי בר) בשיטת "טופ סויל" הנעשית לראשונה בעיר. על פי שיטה זו, מועתקים הגיאופיטים יחד עם שכבת הקרקע העליונה (כ-40-50 ס"מ) בה הם צומחים. בכך, משתפרת משמעותית הצלחת ההעתקה שאינה מנתקת את שטח המחייה והשורשים של הפקעות במקומם החדש.

העתקת הגיאופיטים תוכננה על ידי העירייה באמצעות החכ"ל, אקולוג שכונת מורשת מנחם הדר ואדריכלית הנוף בעירייה איילת מורל, לצורך שיקום נופי במקומות שונים בעיר. כבר עתה, בוצעה העתקה בגשרים מתחת למחלף ענבה בכביש 1, שם הגיאופיטים מצויים בשלבי התאקלמות לאחר שהועתקו לשם לאחרונה וכך גם בשיקום ההרחבה של בית העלמין בעיר.

בימים אלו, מועתקים בשיטת הטופ סויל גם סלעים בהם יש פקעות, משכונת מורשת לגבעת התיתורה, בה מבוצע פרויקט הנגשת האתר בשביל הליכה שלאורכו יונחו הסלעים. כמו כן, מועתקים הסלעים ליער הילדים, גבעת הברושים וגבעת הברפיליה. על פי הערכות העירייה, בחורף הבא נוכל כבר לראות את תוצאות ההתאקלמות והפריחה.