בפרויקט בנושא מחזור שנערך השנה לראשונה בתנועות הנוער, לקחו חלק תנועות נוער הפועלות בעיר. במסגרת הפרויקט, עברו נציגי התנועות הדרכה על בניית ספסל מחומרים ממוחזרים במרכז האקולוגי "חווה ואדם". לאחר מכן, עברו חניכי התנועות הדרכות בנושא שמירה על הסביבה וקיימות, כאשר בסוף התהליך בנו תנועות הנוער ספסלים מחומרים ממוחזרים.

לאחר מכן, התקיימה תחרות בין הספסלים שעוצבו על ידי התנועות, שעמלו על איסוף חומרים ממוחזרים, תכנון, עיצוב ועבודה משותפת של החניכים על המיצג.

במסגרת התחרות נבחנו בין היתר, המקוריות של העיצוב, האסתטיות של הספסל, החומרים ששימשו לבניית הספסל, יציבותו ועוד, כאשר בסופו של דבר, לאחר תחרות צמודה נבחר ספסל שנבנה על ידי שבט לביא מתנועת הצופים הדתיים, שהוכתר כספסל המנצח.

הילה בן אליעזר, מחזיקת תיק איכות הסביבה: " הנחלת הערך של השמירה על הסביבה, שימוש חוזר ומיחזור היא תהליך שאורך זמן. לצורך כך אנו פועלים ל בכל המישורים, בקרב כל שכבות הגיל, והשנה גם במסגרת החינוך הבלתי פורמלי בתנועות הנוער. ההתלהבות שניכרה בפניהם של החניכים מדרבנת אותנו להמשיך ולהעמיק את הפעילות בקרב תנועות הנוער בנושא, והפרויקט השנה מהווה מבחינתנו רק את יריית הפתיחה."