מאת: רמי היפש

לפני כמה חודשים יצאו תושבי מכבים ורעות למאבק שנראה חסר סיכוי – למנוע כריתה של יותר ממאה עצים ביער מכבים כדי לאפשר למקורות להעביר צינור מים חשוב. זה נראה חסר סיכוי כי התוכנית אושרה בכל המוסדות הרלוונטיים ובגלל שבכל פעם שהם פנו לרשויות השונות נמסר להם שהפגיעה תהיה מינימלית. כך גם הבטיח ראש עיריית מודיעין באחת מישיבות ההנהלה האחרונות שבהן נכחו כמה מחברי ועד הפעולה להצלת יער מכבים. ביבס טען אז כי מדובר ביער של 6,000 עצים וכי אחרי דיונים רבים, הפגיעה צומצמה למינימום. גם ועד הרובע במכבים-רעות תמך בעמדת העירייה.

אבל ועד הפעולה לא נכנע. כמה שבועות לפני תחילת העבודות, התברר לחברי הוועד כי נותר זמן מצומצם להגיש עררים לפקיד היערות הארצי של הקרן הקיימת לישראל, המעניק רישיון לכריתת עצים. התושבים התארגנו והפיצו שיש להגיש עררים שונים – ואכן מאות עררים הוגשו לקק"ל והובילו לכך שפקיד היערות, סוהיל זידאן, הגיע למקום בחודש יולי בכדי לבדוק את הטענות שלהם.

גם עמותת 'תושבים משפיעים במודיעין' חברה למאמצי וועד הפעולה להצלת היער והביעה את תמיכתה בפעולותיו תוך קריאה לחברת מקורות, קק"ל ועיריית מודיעין לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח את מזעור הפגיעה בעצי היער. 

לאחר ביקורו של פקיד היערות המשיכה 'מקורות' להכין את התשתית להובלת הצינור ולכריתת העצים, אבל השבוע היא נאלצה לשנות תוכניות. זידאן, פרסם ביום שלישי האחרון כי הוא קיבל את ערר התושבים ומבטל את רשיון הכריתה שהוענק לחברת 'מקורות' ביער מכבים, לצורך הקמת מערכת מים לתושבי הסביבה. בהחלטתו קבע פקיד היערות הראשי של קק"ל כי לחברת מקורות יש חלופות תוואי נוספות להנחת צינורות המים, חלופות אשר אינן פוגעות ביער ובסביבתו לדבריו.


פקיד היערות סוהיל זידאן: "לאחר שבחנתי את הנושא בכובד ראש, כולל החלופות האפשריות להנחת צינור המים, בין ממזרח לגדר כולל דרך הפטרולים של מכבים ובין ממערב לתוואי המתוכנן לאורך ציר החיץ או כל חלופה אחרת תוך מזעור הפגיעה ביער מכבים הייחודי עם שימור ביתי גידול גאובוטניים ייחודיים. אני מבין שיש למקורות חלופות תוואי נוספות, לרבות הנחת צינור 54 צול מזרחית לגדר מכבים בתווך שבין גדר מכבים וציר המערכת והנחת צינור 30 צול מערבית לכביש 443, וכן אפשרות להטמנת הצנרת לאורך קו החיץ מערבית ליער מכבים בתווך שבין היער לבתי התושבים או כל חלופת תוואי אחרת שאינה פוגעת ביער ובסביבתו".


בנימוקים להחלטה, כותב פקיד היערות הראשי כי הוא בחן ולמד את החלופות השונות להנחת קו צינור המים. "אין ספק שתושבי מודיעין והסביבה זקוקים למים ואין ספק שחברת מקורות צריכה לממש את תכניתה להנחת קו צינור המים. יחד עם זאת, אין ספק שעצים והיער הינם בעלי חשיבות סביבתית גבוהה ביותר והכרחיים להמשך קיום היצורים החיים בכדוה"א. יער מכבים הינו נכס סביבתי חשוב, בעל ערכים סביבתיים ויש לשמרו".

זידאן מוסיף כי: " הח"מ לא נחה דעתו שאכן נעשו מירב המאמצים להימנע מהעברת קו המים בתוך שטח היער. הח"מ רואה לנכון שחברת מקורות תזיז את קו ה" 30 צפונה והצמדתו ככל שניתן לכביש 443".


זידאן מתח ביקורת חריפה נגד חברת מקורות אשר לדבריו, מנעה מהציבור הגשת עררים בניגוד לתנאי הרישיון וכמו כן פעלה בחוסר תום לב כלפי קק"ל וציבור התושבים ורק התערבות ומאמץ עיקש של תושבים אפשרו את הגשת מאות העררים. בנוסף, ציין זידאן כי: "לגבי טענת מקורות לפיו ציר העבודות ביער מכבים יעמוד בין 6.5 מ' ל- 10 מ', טענה זו אינה הגיונית, אינה מתקבלת על הדעת וסביר מאוד שרוחב ציר העבודות יהיה גדול יותר באופן משמעותי".


תגובת עמותת 'תושבים משפיעים במודיעין': "קראנו בסיפוק רב את החלטתו של פקיד היערות לבטל את רישיון כריתת העצים שניתן לחברת מקורות ביער מכבים. מדובר בהחלטה נכונה וצודקת ומנומקת היטב זאת על רקע העובדה שבפני מקורות עומדות מספר חלופות להעביר את צינור המים שלא בתוך היער תוך גרימת נזק כבד לעצים ולחי שבו. טוב תעשה חברת מקורות אם תקבל את החלטת פקיד היערות, תבחן חלופות אלו באופן רציני, תסיג את דחפוריה משטח היער ותשקם את הנזק שכבר נגרם. החלטת פקיד היערות מגיעה בעקבות מאבק עיקש של רבים מתושבי העיר ובראשם וועד הפעולה להצלת יער מכבים, שעשה ימים כלילות על מנת להציל את היער משרשראות הדחפורים. ברצוננו להביע את הערכתנו למאבקם המהווה הוכחה לכך שלתושבים יש כוח, ושחשוב לשתפם מבעוד מועד ובשקיפות מלאה בתהליכי קבלת החלטות להם יש השפעה ישירה על חייהם. החלטת פקיד היערות הינה ניצחון לתושבי העיר כולה שיער מכבים משמש עבורם ריאה ירוקה".