בשבוע שעבר הגיעו לגבעה תלמידי שכבה ד' מבית הספר אופק אשר מאמצים, כדרך קבע את הגבעה ואחראיים על טיפוחו של האתר, וביחד עם ראש העיר, חיים ביבס, סגנו מויש לוי  ומנכ"לית החכ"ל, מיכל ענבר-פרפרי, נטעו במקום עצים חדשים. הם נטעו זנים שונים של עצים ארצישראליים כדוגמת עצי שקד, תאנה וזית, המאפיינים את עצי הגבעה. ביבס הודה לתלמידים על תרומתם לטובת הגבעה החשובה וביקש מהם לזכור את העצים אותם נטעו כדי שבעוד מספר שנים כשיגיעו למקום הם יזהו את העץ שנטעו בתוך אתר  הטבע היפה ביותר בעיר .

התלמידים הנרגשים סיירו במקום וראו את עבודות הטיפוח והשימור שמבצעת העירייה באמצעות החכ"ל, יחד עם רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, קק"ל והחברה להגנת הטבע. העבודות כוללות את הקמתו של גן ארכיאולוגי המבוצעות בימים אלה, על ידי רשות העתיקות. בגן ניתן יהיה לראות כ-20 פריטים ארכיאולוגיים מאזור מודיעין וגבעת התיתורה, מתוכם שחזור של ארבעה מתקנים חקלאיים שבוצעו על ידי יהושע דריי מרשות העתיקות. הממצאים כולם מאפיינים את האזור הכפרי הפורה שהתקיים לאורך ההיסטוריה על הגבעה ובאיזור מודיעין. לצד הממצאים, מוצבים שלטי הדרכה המסבירים את מקורם וייעודם של הממצאים השונים.  

מטרת העבודות על הגבעה הינה לפאר ולספר את הסיפור ההיסטורי החשוב ששרר באזור מודיעין ובגבעה לאורך תקופות רבות, ובכך לחזק את החיבור לטבע ולמקום. העבודות נעשות תוך תכנון מוקפד וזהיר המדגיש את יופייה של הגבעה ומנגיש אותה לטובת המטיילים. את המידע אודות הגבעה, ההיסטוריה שלה ובעלי החיים והצמחייה שעליה, יוכלו המבקרים לקבל מ-"מודי", הדמות המודיעינית שמלווה את אתרי הטבע והמורשת של העיר ולאורך שבילי התיתורה יוצבו שלטי הסבר והמחשה עם עמדות קוליות וסימון QR שיאפשר מידע מורחב מאתר האינטרנט של העירייה, וכן יאפשר למטיילים לקבל מידע באמצעות הטלפון החכם שברשותם, נוסף על המידע שנמצא בשלטים. פתיחתה של הגבעה המשוקמת תתקיים במהלך הקיץ.