בשער: ראש עיריית מגדל העמק, מנכ"ל משרד החינוך, יו"ר מרכז השלטון המקומי ומנכ"ל מרכז השלטון המקומי

ראש העיר, חיים ביבס, המשמש כיו"ר מרכז השלטון המקומי הכריז ביום חמישי האחרון על החלת צהרונים חברתיים מוזלים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב' בכלל הרשויות בארץ בעלות של 650 שקל בחודש, כאשר על סכום זה יינתן סבסוד של  המדינה, בהתאם להכרזת שר האוצר. סכום הסבסוד יהיה בין 150 שקלים ל-350 שקלים לחודש, והוא יינתן על פי הדירוג הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית.

במודיעין הסבסוד יהיה בצהרונים של בתי הספר, בכיתות א' ו-ב', על סך 150 שקלים לחודש, כך שעלות הצהרון החברתי להורים לילדים בכיתות א' ו-ב' תהיה 500 שקלים לחודש. עיקרי התוכנית, שתתבצע על פי מודל הבסיס של משרד החינוך (ציל"ה), סוכמו על ידי ביבס יחד עם מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, וצוות משרדו.

התוכנית תאפשר מסגרת מותאמת לרשויות, כך שלכל רשות תינתן האפשרות להרחיב את הצהרון בהתאם לבקשת ועד ההורים היישובי, בהחלטה רוחבית גורפת לכלל הרשות ובתנאי שהסכום המקסימלי לא יעלה על סך של 935 שקלים (לפני סבסוד המדינה).

על פי התכנית, הצהרון החברתי, שעלותו להורים 650 שקלים (או 500 שקלים להורים לילדים בכיתות א' ו-ב' במודיעין, לאחר הסבסוד על ידי המדינה), יפעל בימי הלימודים בלבד עד לשעה 16:00, ויכלול חוג אחד בשבוע. בצהרון בגני הילדים יעבדו גננת וסייעת ובצהרוני בתי הספר תעבוד מורה אחת.

כאמור, ניתן להרחיב את פעילות הצהרון במחיר של עד 285 שקלים לחודש, כאשר עלות הצהרון לא תעלה על 935 שקלים לחודש (או 785 שקלים בצהרוני בתי הספר במודיעין לאחר סבסוד המדינה). תוספת זו תאפשר הפעלת הצהרון עד לשעה 16:45, הוספת 14 ימי פעילות בחופשות הלימודים, הפעלת שני חוגים בשבוע וסייעת נוספת בבתי הספר.

ניתן להרחיב את פעילות הצהרון במחיר של עד 285 שקלים לחודש, כאשר עלות הצהרון לא תעלה על 935 שקלים לחודש (או 785 שקלים בצהרוני בתי הספר בעיר לאחר סבסוד המדינה). תוספת זו תאפשר הפעלת הצהרון עד לשעה 16:45, הוספת 14 ימי פעילות בחופשות הלימודים, הפעלת שני חוגים בשבוע וסייעת נוספת בבתי הספר

במרכז השלטון המקומי ציינו כי לכל מרכיב בהרחבה, כגון: הארכת יום הלימודים, חוג העשרה, פעילות בחופשות ועוד, ייקבע מחיר גג, בהתאם להערכת העלויות במשק. בכל מקרה, רשות מקומית לא תוכל לגבות מההורים מעבר לסכום זה.

הנהגת ההורים העירונית היא זו שתקבע באיזו מתכונת להפעיל את הצהרונים, וזאת לאחר שיקבלו דווח מפורט על פעילויות הצהרון והעלויות הכרוכות בכך.