עדר הכבשים, שיסייע במניעת התפשטות אש במקרה של שריפה, חזר לעיר. כמו בשנים קודמות, העדר, שמפוקח על ידי הקרן הקיימת לישראל, יסתובב באזור מספר חודשים.

כידוע, הקיץ וימי השרב הבאים עמו מעלים את הסיכון מפני שריפות קוצים. ניסיון העבר מלמד כי המרעה הוא כלי חשוב ביותר שמסייע במניעת שרפות. שריפות יער מתחילות מהצמחייה הנמוכה (עלים, ענפים ועשבייה), ובעלי החיים שמלחכים את העשב והקוצים היבשים, כמו הכבשים, יוצרים חייץ טבעי ומורידים את גובה וצפיפות העשבייה, דבר שמקטין את סכנת התפשטות האש.

עדר הכבשים, שהגיע לעיר זו השנה השמינית, יקטין את סכנת השרפות ויוריד משמעותית את קצב התפשטות השריפה, במידה והיא פורצת, דבר אשר אמור להקל על כוחות הכיבוי וההצלה לכבותה. נדבך אקולוגי נוסף שמרעה הכבשים מביא עמו הוא, שהורדת גובה העשבייה מאפשרת למיני צמחים נמוכים להתפתח ומאפשרת פריחה חזקה יותר.

עדר הכבשים נכנס בשבוע שעבר לעבודה בעוטף מכבים, באזור גבעת הברושים. משם יתקדם העדר לכיוון ואדי שלב ג' במכבים ובהמשך גם לאזור מגרש הכדורגל הישן, עוטף מכבים עד לאזור מחסני העירייה, מכבים צפון וגבעת התיתורה.

העדר מונה כ-500 כבשים, והוא מלווה בכל עת בכלבים וברועה צמוד המפקח עליו. הרעייה תתבצע במהלך היום, כאשר לקראת ערב יחזור העדר לנקודת האיסוף שלו למשך הלילה. העדר מחוסן ומטופל על ידי הלשכה הווטרינרית של משרד החקלאות ובעליו מצויים בקשר יומי עם השרות הווטרינרי העירוני ועם נציג קרן קיימת לישראל.

העדר ירעה באזור בחודשים הקרובים והעירייה מצפה לשיתוף פעולה, סבלנות והבנה מצד התושבים בנושא המרעה. בשאלות ופניות ניתן לפנות לקק"ל, לשרות הווטרינרי העירוני ולמוקד העירוני.