שלושה צוותים בפיקוד להב/מ יובל וייס פעלו בשעה  אחרונה בכיבוי שריפה של קוצים וחממות בכפר רות.

האירוע בשליטה ונמצא לפני סיום ולא ברור בשלב זה מדוע פרצה האש.