מינהל החינוך החל להיערך לשנת הלימודים תשע"ח, ובקרוב יפתח את הרישום למוסדות החינוך לשנה זו. הרישום יימשך כשלושה שבועות החל מיום ראשון 29.1 ועד ליום שישי 17.2.

כפי שנעשה מדי שנה, הרישום למוסדות החינוך לתושבי העיר יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של העירייה. תהליך הרישום האינטרנטי מאפשר לכל תושב לבצע את הרישום ללא המתנה, ולמעשה חוסך הגעה והמתנה בעמדות הרישום שבבניין העירייה. חשוב לציין כי השיבוץ עצמו למוסדות החינוך ייעשה רק בתום תקופת הרישום, ולכן אין משמעות לתאריך הרישום, כל עוד הוא נעשה במסגרת תקופת הרישום שנקבעה.

עלוני מידע על תהליך הרישום מחולקים לבתי התושבים בימים אלה, באמצעות מעטפת הארנונה, ואילו חוברת הרישום, ובה מידע מפורט יותר, תעלה לאתר העירייה. הרישום האינטרנטי מיועד לגנים קדם חובה לגילאי 4-3, לגני חובה, לכיתות א' ולכיתות ז' בחינוך הממלכתי דתי. השיבוץ לכיתות ז' בחינוך הממלכתי נעשה על פי בתי ספר מזינים וניתן לצפות בו באתר העירייה.

תושבים חדשים, שאינם רשומים כתושבי העיר, אינם יכולים לבצע רישום באינטרנט ועליהם להגיע למרכז הרישום שבעירייה, ברחוב תלתן 1. הרישום יעשה לילדים החל מגיל 3 ועד לכיתה י"ב, בכפוף להצגת חוזה קנייה או שכירות דירה בעיר, במידה והם עדיין אינם מתגוררים בה. כמו כן, תושבים חדשים שיגיעו למרכז הרישום מתבקשים להצטייד בתעודות זהות מקוריות של שני ההורים, כולל ספח בו רשומים פרטי הילדים, וטופס ביטול רישום מהרשות ממנה הם עוברים, ובגיליון ציונים אחרון, לעולים לכיתות י' עד י"ב.

תושבים אשר עברו דירה, וטרם עדכנו את כתובתם במרשם האוכלוסין, מתבקשים לבצע זאת על מנת שיוכלו לבצע רישום אינטרנטי למוסדות החינוך באזור מגוריהם החדש. כתובת עדכנית של ההורים בעיר היא תנאי לביצוע הרישום. תושבים המיועדים לגור בשכונת הציפורים צריכים להגיע לעמדות הרישום עם חוזה הדירה. מידע נוסף לתושבי השכונה הציפורים יעלה לאתר העירייה

ניתן להגיע למרכז בזמן ימי הרישום: בימים ראשון עד חמישי בשעות 08:00 עד 12:00, ובימים שני ורביעי בשעות 14:00 עד 18:00.

תושבים אשר עברו דירה בעיר, וטרם עדכנו את כתובתם במרשם האוכלוסין, מתבקשים לבצע זאת בהקדם על מנת שיוכלו לבצע רישום אינטרנטי למוסדות החינוך באזור מגוריהם החדש. כתובת עדכנית של ההורים בעיר היא תנאי לביצוע הרישום. ניתן לבצע את עדכון הכתובת במרכז שירות לאזרח שבבניין העירייה. תושבים המיועדים לגור בשכונת הציפורים צריכים להגיע לעמדות הרישום עם חוזה הדירה. מידע נוסף לתושבי השכונה הציפורים יעלה לאתר העירייה.