בשער: אתר שפיכת העפר ליד מתחם חווה ואדם

עיריית מודיעין מכבים רעות הפעילה, בצעד חריף וחריג, צו הפסקת עבודה לתקופה של 30 יום כנגד שני יזמים, "ארכה" ו"דונה", לאחר שהחברות הקבלניות "כעאבנה" ו"עזאם עזאם", שעובדות באתרי הבנייה שלהם, השליכו עודפי עפר בשטחי העיר בניגוד לחוק ובניגוד להיתר הבניה. העבודות יחודשו בכפוף לניקוי השטחים אליהם הושלכו עודפי העפר. שני המקרים התגלו במהלך השבוע שעבר הודות לפעילות מניעה של מחלקת הפיקוח העירוני, בשילוב עם מחלקת הביטחון של אגף השירות, מחלקת הפיקוח על הבנייה של אגף ההנדסה, החכ"ל ומינהלת אופק.

ביום חמישי הבחינו מפקחי הפיקוח העירוני במשאית מלאה, הנוסעת שלא כנדרש ממנה ברחבי העיר. המפקחים עקבו אחרי המשאית, שבדיעבד התברר כי הייתה עמוסה בעודפי עפר ממתחם הבנייה של חברת ארכה, שהגיעה עד סמוך למתחם החווה האקולוגית, שם פרק הנהג את העפר מהמשאית לעבר הוואדי. בעירייה ציינו כי מהלך זה הינו אסור על פי חוק ואף מהווה פגיעה בערכי הטבע. משם המשיך הנהג חזרה למתחם הבנייה שבפארק הטכנולוגי.

מבירור שנעשה על ידי מחלקת הפיקוח העירוני אל מול חברת ארכה, עולה כי העברת עודפי העפר למתחם הייתה נוהל קבוע, על אף שהדבר היה מנוגד לנהלי העבודה הנדרשים על פי חוק, לפיהם הקבלן המבצע צריך לפנות את עודפי העפר לאתר המיועד לכך.

בעקבות זאת, חתם מהנדס העיר על צו הפסקת עבודה מנהלי הקובע כי על החברה להפסיק את כל העבודות בשטח האתר ולפנות את כל עודפי העפר שנשפכו באופן לא חוקי. עוד נמסר לחברה כי חידוש העבודות מותנה באישור של מפקח התשתיות, שאכן המצב הוחזר לקדמותו.

במקרה נוסף, שהיה גם הוא ביום חמישי האחרון בערב. בפעילות זו, ערכו מפקחי מחלקת הפיקוח העירוני מארב, בשיתוף עם סיירי מחלקת הביטחון של העירייה, באתר הנמצא בעבודות של חברת "דונה" בשכונת נופים. המפקחים צפו בטרקטור, שהעמיס עפר על משאיות. לאחר שהועמסה אחת המשאיות היא החלה בנסיעה, כאשר המפקחים בעקבותיה. המשאית המשיכה עד לוואדי ענבה, שם פרקה את עודפי העפר בשטח שאסור לפריקת עפר. עם חזרת המשאית למתחם בנופים ביקשו המפקחים והסיירים מהפועלים בשטח לעצור את עבודתם. בשלב זה ניסו העובדים לברוח מהמקום, אולם חלק מהעובדים נתפסו. בהמשך לפעילות זו הונפק למחרת, יום שישי, צו הפסקת עבודה במגרש של חברת דונה במתחם נופים ל-30 יום, כאשר עד לתום מועד זה על החברה לפנות את העפר שהושלח, בניגוד לחוק.