ראשי הרשויות המקומיות הודיעו לממשלה כי ישביתו הבוקר, רביעי, החל מ-06:00 ועד הודעה חדשה את השירותים ברשויות שלהם זאת בעקבות קיצוץ רוחבי בתקציבי האיזון לרשויות חלשות של 5.75% מתקציבי מענקי האיזון של השלטון המקומי.
 
ראשי הרשויות שלחו לרוה"מ ושר האוצר  דרישה להעברת מענקי איזון מלאים על סך 1.55 מיליארד שקלים במחצית הראשונה של השנה ובהתאם לסיכומים קודמים וכפי שנעשה גם בשנת 2016. עוד דורשים כי לקראת המחצית השניה של 2017, יפעלו משרד האוצר והפנים כפי שהתחייבו למציאת מקור תקציבי לתשלום מלוא מענקי האיזון (1.55 מיליארד שקל נוספים). 
 
חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין: "דין דימונה כדין עמונה. לא נאפשר פגיעה דרמטית בתקציבים המועברים ל-190 רשויות מקומיות ותושביהן. בכל שנה הממשלה מבקשת יותר שירותים, מטילה יותר מטלות על השלטון המקומי ובאותה נשימה מקצצת באופן דרמטי מהתקציבים המועברים לרשויות, לא נאפשר זאת. "

יושבתו כל השירותים העירוניים כאמור החל מהשעה 06:00 בבוקר: לא תהיה קבלת קהל ומענה טלפוני במוסדות העירייה ולא יסופקו שירותים לאזרח, לרבות משרד הפנים ורשות האוכלוסין, במרכז שרות לאזרח ומחלקות הרווחה.

עובדי מערכת החינוך המועסקים על ידי הרשות ובהם סייעות, מלווים, ספרניות, לבורנטים ועובדי מנהלה, לא יגיעו למקום עבודתם, למעט עובדי מסגרות החינוך המיוחד. גני הילדים, כולל חטיבות הצעירות, לא יפעלו במקרה של שביתה, בשל היעדרות הסייעות (לא תתאפשר הפעלה על ידי גורמים מחליפים).

הצהרונים בגני הילדים ובמסגרות בתי הספר (לרבות אורות יצחק, נחלת שי, יחד, יזמ"ה ודמוקרטי) לא יפעלו במקרה של שביתה. מסגרות החינוך המיוחד, הפועלות בבתי הספר ובגני הילדים, יפעלו כסידרן, לרבות בתי הספר גוונים ופסיפס.

הסעות החינוך המיוחד בעיר: הסעות הבוקר ללומדים בעיר יצאו כרגיל., הסעות הצהריים מהגן לבתים ייצאו כרגיל, הסעות הצהריים מהגן לצהרונים שברחבי העיר לא יתקיימו (כי אין צהרונים), על ההורים להגיע לאסוף את הילדים.

הסעות החינוך המיוחד ללומדים מחוץ לעיר יפעלו כרגיל, אך יחד עם זאת על ההורים לוודא שהמסגרת בה לומד הילד אכן פועלת. בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים לא יינתנו שירותי עזר, לפרטים נוספים יש להתעדכן באתר בית הספר. בחטיבות העליונות לא יתקיימו לימודים.