עבודות הבנייה בשכונת הציפורים נמצאות בשלבי ביצוע מתקדמים, כאשר מסיבוב בשכונה הנבנית ניתן לראות כי רוב בנייני המגורים בנויים ומוכנים לאכלוס וכי תשתיות השכונה כמעט מוכנות לבוא תושבי השכונה הראשונים, שאמורים להגיע כבר בשבועות הקרובים.

בימים אלה נמצאות בעיצומן העבודות להקמת מוסדות החינוך בשכונת הציפורים, שיכללו בית ספר יסודי ממלכתי ותשעה מבני גני ילדים. בבית הספר, שאמור לפתוח את שעריו בפתיחת שנת הלימודים תשע״ח, יהיו  18 כיתות לימוד. בנוסף, בשטח בית הספר יהיה מתחם ובו ארבעה גני ילדים, שבנייתם כבר החלה. במקביל, בימים אלה נבנים שני מתחמי גני ילדים נוספים בשכונה, שאחד מהם יכיל שלושה מבני גנים והשני יכיל שני מבנים.

בעירייה ציינו כי פתיחת מוסדות החינוך יהיו בהתאם לבקשות הרישום בדגש לגבי גני הילדים. תלמידים בגילאי תיכון שיגיעו לשכונה, ילמדו בשלב הראשון בבית הספר העל יסודי עירוני ה׳, שבשכונת אבני חן, ובהמשך ינותבו תלמידי העל יסודי בשכונה  לבית הספר העל יסודי שיוקם בשכונת נופים, אשר יכיל את תלמידי שתי השכונות.