בעוד כשבועיים עתיד להיפתח הכביש המחבר בין רחוב אייר לרחוב ניסן. פתיחת כביש זה נעשית כחלק מהשלמות הפיתוח שמבצעת העירייה בשכונת הכרמים. בעבר היה במקום שטח ציבורי פתוח, ובניית הכביש נעשתה במטרה להקל על עומס כלי הרכב באזור ולאפשר הגעה נוחה לבית ספר יזמ"ה. כמו כן, פתיחת הכביש תאפשר לתושבי השכונה יציאה מהירה מהעיר.

עבודות נוספות, שמתוכננות להתבצע בשבועות הקרובים, הן עבודות שיפור הניקוז וקרצוף וריבוד כביש השיקוע שבשדרות החשמונאים, בין רחוב עמק דותן לרחוב חיים ברלב. במסגרת עבודות הניקוז ינותבו מי הגשמים מהכביש, דבר שימנע הצטברות שלוליות מסוכנות. כמו כן, כחלק מהעבודות ירובד הכביש בשכבת האספלט הסופית. במסגרת העבודות יחסם הכביש לסירוגין לתנועה משני הצדדים. העבודות מתבצעות בתיאום, אישור והכוונת המשטרה. יש להישמע להנחיות השילוט והוראות התמרור ולנסוע בזהירות בהתאם לתנאי הדרך.