בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי הצבעתי נגד הצעת התקציב השוטף לשנת 2017 ונגד תקציב הפיתוח לשנים 2017-2019 שאושרו ע"י הרוב הקואליציוני של חברי מועצת העיר.

לתפישתי תקציב 2017 אינו מביא איתו בשורות חדשות, אלא בבחינת מה שהיה הוא שיהיה – אותה הגברת באותה אדרת, עם שינויים במספרים.

לפני כחודש ב- 6/10 נפגשתי עם גזבר העירייה, והוא הציג בפניי את עיקרי טיוטת תקציב 2017. בשיחתנו, ביקשתי שתקציב 2017 יכלול שני סעיפי תקציב שעד עתה לא היו בשנים קודמות:
1. תקציב של 350,000 שקל עבור תרבות חופשית – אירועים בשבתות, אירועים איכותיים לציבור החופשי הבוגר (שונים מאירועי הקרקס ואחרים שמיועדים במיוחד לנוער ולילדים).
2. תקציב של 180,000 שקל עבור תחבורה עירונית בשבתות – תחבורה עירונית שתשרת את האזרחים הוותיקים, את הנוער, את החיילים, וכל מי שאין ברשותם רכב פרטי או שאין ברשותם רישיון נהיגה.

שני התקציבים שביקשתי עבור הציבור החופשי לא מופיעים בחוברת התקציב.

בספר התקציב החדש, כמו בספרי התקציב הקודמים, חסר נתון מרכזי חשוב - ביצוע מפורט של ההכנסות/ההוצאות למחצית השנייה של כל שנת תקציב קודמת שהסתיימה. הדוחות הכספיים אינם מפורטים, ואינם מאפשרים לקבל תמונה מפורטת לפי ביצוע של כל סעיפי התקציב במפורט

לעומת זאת, גם ב- 2017 יש תקציב על סך 450,000 שקל עבור תרבות יהודית (שלא מיועדת לציבור החופשי שכנראה הוא לא מספיק "יהודי").

בנוסף לאמור לעיל, משרד הדתות הקטין את הסכום שהוא מעביר בכל שנה לעירייה בסכום של 50,000 שקל.למרות זאת תקציב הדת שהעירייה מממנת גדל בסכום של 386,000 שקל מ- 2016 ל- 2017, ובסה"כ העירייה תממן תוספת בסכום של 436,000 שקל בשנת 2017. כמו"כ, בתקציב 2017 נוספו 1.5 מישרות למח' הדת, ועלות השכר בסעיף זה עלתה ל- 3,512,000 שקל.  יש לצמצם את מספר המישרות מ- 21 משרות ל- 1-2 מישרות, ולחסוך לקופה הציבורית סכום של יותר מ- 3,000,000 שקל.

במקום בלניות בשכר, יגייסו מתנדבות שיבצעו את מיצוות הטיפול בענייני המקוואות. מח' הדת עם 1-2 עובדים תטפל בכל ענייני הדת בעיר, עבור הציבור הדתי. הבלניות יעברו הסבה למקצועות תואמים: סייעות בגני ילדים וכו'.

בנוסף לכך, בספר התקציב החדש, כמו בספרי התקציב הקודמים, חסר נתון מרכזי חשוב - ביצוע מפורט של ההכנסות/ההוצאות למחצית השנייה של כל שנת תקציב קודמת שהסתיימה.הדוחות הכספיים אינם מפורטים, ואינם מאפשרים לקבל תמונה מפורטת לפי ביצוע של כל סעיפי התקציב במפורט. לכן, יחד עם הצגת הדו"ח הכספי של הרבעון הרביעי של כל שנת תקציב לאישור בישיבת מועצת העיר, העירייה חייבת להעביר מראש אל חברי המועצה יחד עם הדו"ח הכספי, גם 'ספר ביצוע התקציב השנתי' מפורט עם כל הסעיפים, שיתייחס לביצוע בפועל של ההכנסות וההוצאות לכל שנת התקציב שחלפה.

"זהו תקציב דל ביותר שמעיד על התעלמות העירייה מהפעילות החשובה של היחידה הסביבתית. תקציב ההוצאות אינו מתייחס כלל לטיפול בנושאים חשובים כגון – הפחתת זיהום האוויר שפוגע באלפי ילדים ואזרחים וותיקים, קידום בניה ירוקה, התייעלות אנרגטית וחיסכון בהוצאות החשמל בעיר ובמוסדות ציבוריים בעיר"

תקציב ההכנסות של היחידה הסביבתית (סעיף 379,000) ירד מ- 655,000 שקל ב- 2015,ל- 432,000 שקל ב- 2016, ולסכום של 262,000 שקל ב- 2017. זהו תקציב דל ביותר שמעיד על התעלמות העירייה מהפעילות החשובה של היחידה הסביבתית. תקציב ההוצאות אינו מתייחס כלל לטיפול בנושאים חשובים כגון – הפחתת זיהום האוויר שפוגע באלפי ילדים ואזרחים וותיקים, קידום בניה ירוקה, התייעלות אנרגטית וחיסכון בהוצאות החשמל בעיר ובמוסדות ציבוריים בעיר.
יש להוסיף תקציב של מאות אלפי שקל לטובת טיפול בפעילויות הנ"ל.

תקציב תרבות גיל הזהב הוא 150,000 שקל עבור הפעילויות. זהו תקציב קפוא כמו בשנים קודמות, שאינו לוקח בחשבון את הגידול במספר האזרחים הוותיקים בעיר, ואת הצורך בתוספת של מרכזי תרבות חדשים עבורם (לא מספיק אחד נוסף ברח' עמק האלה).

בתקציב 2017 האזרחים הוותיקים יממנו בסכום של 85,000 שקל את עלויות הפעילויות לעומת סכום של 70,000 שקל  ב- 2016 – זו גזילת "כבשת הרש", זו בושה וחרפה שמחייבים בתשלום אזרחים ותיקים שמחשבים כל שקל בהוצאות שלהם.