ביום רביעי בערב תצביע מועצת העיר על תקציב העירייה לשנת 2017. היא תאשר אותו ברוב מוחץ, מול שני מתנגדים. אולי שלושה. לא בטוח. ולמען האמת – אין סיבה מיוחדת לא לתמוך. העיון בחוברת התקציב מגלה, כי מדובר בתקציב מקצועי ואחראי, נטול בשורות מרחיקות לכת והרפתקאות פיננסיות. 

התקציב בשנת 2017 צפוי להסתכם ב-558,2 מיליוני שקלים, עליה של 30.3 מיליוני שקלים לעומת שנה קודמת. עיקר הכנסות העירייה הן הכנסות עצמאיות, כמעט  58%, כאשר הכנסות מארנונה יעלו בכמעט 13 מיליון שקלים והסתכמו ב-254 מיליון שקלים. משרד החינוך יתקצב את העיר ב-199,7 מיליוני שקלים, 36% מסך ההכנסות. אגב, גם בשנה שעברה ההכנסות העצמאיות הסתכמו בכ-58%, כך שלא נראה פריצת דרך משמעותית בנושא גם בשנה הבאה. אין ספק כי עירית מודיעין, שאינה משופעת בכספים, חייבת בעתיד הקרוב למצוא דרכים להגדלה מהותית של הכנסות עצמאיות, דבר שישפיע באופן ישיר על איתנותה הפיננסית של העיר.

בצד השני של התקציב הוצאות חינוך צפויות להגיע לשיא של כל הזמנים, עם 295,5 מיליון שקלים, עלייה של 20.5 מיליון שקלים לעומת שנה קודמת, כמעט 53% מסך ההוצאות. גם בסעיפים חשובים נוספים נרשמו תוספות נאות – שירותים חברתיים (3.5 מיליון שקלים, על חשבון הגדלת הקצבות משרד הרווחה), שיפור שפני העיר (מעל 4 מיליון שקלים), הגנים והנוף (2.5 מיליון שקלים), שיטור עירוני (1.5 מיליון שקלים). גם לפיקוח עירוני הוקצו 317 אלפי שקלים יותר לעומת שנת 2016.

חברי מועצת העיר מקבלים את חוברת התקציב עשרה ימים לפני ישיבת המועצה, כך שאין להם יותר מדי זמן ללמוד אותו. הצעות האופוזיציה, אשר הועלו בעבר, לשנות את הנוהל נחלו כישלון צורם. גם ניסיונות לפרסם את התקציב לציבור הרחב ברשת לא ממש צלחו ולא עוררו התעניינות. הסיבה - אין באמת צורך לפרסם את ספר התקציב בטרם יאושר, היות והרוב המוחלט של הציבור לא יודע לקרוא את המספרים.

יחד עם זאת, נרשמה ירידה קלה בתקציב התרבות, הנוער והספורט, מ-12.7 מיליון שקלים בשנת 2016 ל-12.6 מיליון שקלים בשנת 2017. עם ניקח בחשבון גידול טבעי באוכלוסיית העיר, אפשר להניח כי מדובר בירידה יותר משמעותי, אם כי אינני צופה פגיעה כלשהי ברמת השירותים הניתנים לתושבים בתחום. מה שכן – אל תצפו לשינוי ניכר בתחום מתקני הספורט. לעומת זאת, תחום שרותי הדת דווקא תוקצב ב-386 אלפי שקלים יותר לעומת שנת 2016, לסך של 4.63 מיליון שקלים, בעיקר על חשבון הוספת שתי משרות חדשות.

בסך הכל עיריית מודיעין מכבים רעות מבחינה תקציבית מתנהלת באופן מעורר הערכה, אם כי ללא שקיפות "יתרה". אפרופו השקיפות. הליך אישור התקציב בעירנו בתקופת חיים ביבס הוא משעמם עד כדי חרופ טוטאלי. בשלב הראשון מחזיקי תיקים נפגשים עם גזבר העירייה, ומציגים בפניו את דרישותיהם, אשר לרוב נשארות ללא מענה.

לאחר מכן חברי מועצת העיר מקבלים סקירה ארוכה ומייגעת מראשי האגפים - ישיבה, שבדרך כלל גולשת לתוך הלילה, כך שסכנת ההירדמות הופכת להיות ממשית. לבסוף התקציב מגיע לישיבת המועצה, ולאחר דיון קצר ולא מעניין מקבל גושפנקא רשמית. היה בשנים האחרונות גם מקרה משונה, בו חבר מועצה מהאופוזיציה נדבק באווירת פיוס כללי והצביע בעד התקציב, ובכך בעצם הפך את ישיבתו באופוזיציה לתמוהה. קורה.

ועדת הכספים במועצה מוחזקת בידי ראש העיר, כך שלחברי מועצה אין נגיעה ממשית בתהליך הכנת התקציב. ואם אנו מכירים בחשיבות השקיפות בהתנהלות השוטפת של העירייה, אזי בנושא הכספים היא מקבלת משנה משמעות. לעניות דעתי, טוב יעשה ראש העיר, אם יעניק את ניהול ועדת הכספים לחבר מועצה אחר ויעודד דיון מעמיק בסעיפי התקציב. זה יכניס ריענון וחדשנות לתהליך האישור ויהפוך את התקציב לשקוף יותר. אולי בקדנציה הבאה.

חברי מועצת העיר מקבלים את חוברת התקציב עשרה ימים לפני ישיבת המועצה, כך שאין להם יותר מדי זמן ללמוד אותו. הצעות האופוזיציה, אשר הועלו בעבר, לשנות את הנוהל נחלו כישלון צורם. גם ניסיונות לפרסם את התקציב לציבור הרחב ברשת לא ממש צלחו ולא עוררו התעניינות. הסיבה - אין באמת צורך לפרסם את ספר התקציב בטרם יאושר, היות והרוב המוחלט של הציבור לא יודע לקרוא את המספרים.

אגב, זאת בין היתר הסיבה לכך, שבחירות התושבים שולחים למועצת העיר את נציגיהם, על מנת שכן יתעמקו בסעיפים המורכבים ויגנו על האינטרסים של הציבור. האם זה מה שקורה בפועל? האם כל חברי מועצת העיר קוראים את החוברת לפני ההצבעה? יש לקוות שכן.

ישנה עוד נקודה, אשר לא תורמת לדיון אמיתי בתקציב העיר – ועדת הכספים במועצה מוחזקת בידי ראש העיר, כך שלחברי מועצה אין נגיעה ממשית בתהליך הכנת התקציב. ואם אנו מכירים בחשיבות השקיפות בהתנהלות השוטפת של העירייה, אזי בנושא הכספים היא מקבלת משנה משמעות.

לעניות דעתי, טוב יעשה ראש העיר, אם יעניק את ניהול ועדת הכספים לחבר מועצה אחר ויעודד דיון מעמיק בסעיפי התקציב. זה יכניס ריענון וחדשנות לתהליך האישור ויהפוך את התקציב לשקוף יותר. אולי בקדנציה הבאה.