לא הופתעתי מכך שרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) דחתה שוב את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז להקמת מוסד להשכלה גבוהה ומעונות סטודנטים בעיר לתאריך 7/11/2016.

מאז תחילת 2016, פרסמה רמ"י גירסאות מעודכנות של המכרז, שהתייחסו לתאריכי הגשת ההצעות במועדים שכבר חלפו, כפי שחלף המועד הקודם 29/09/2016.
אני מניח שהסיבות לדחיה הנוספת הן בגלל שאין מציע רציני למכרז שתנאיו אינם קלים – כפי שטענתי בעבר, יש צורך ב"כיס עמוק" עם קופה גדולה, ויש כאן סיכון גדול ליזם שייגש למכרז.

בעבר יזמתי והצעתי צעדים ומהלכים מעשיים, הקדשתי זמן רב, השקעתי משאבים רבים, בכדי לקדם הקמת מוסד להשכלה גבוהה בעיר. אני סבור שרק נקיטת צעדים מעשיים וריאליים ושילוב ידיים בין תורם גדול לבין מוסד אקדמי מחו"ל, יסיימו את הפארסה/פאדיחה הזו של מכרזים חוזרים, ויצליחו להביא להקמת מוסד להשכלה גבוהה בעיר.

כפי שהצעתי בעבר, אני מציע לפנות אל כ- 50-100 תורמים יהודים פוטנצייאליים שיסכימו לתרום כמה עשרות מיליוני דולרים, בתמורה לקריאת המוסד להשכלה גבוהה על שמם. כמו"כ, לפנות במקביל ובנפרד אל כ- 50-100 מכללות/אוניברסיטאות מובילות בעולם, ולהציע להן להקים שלוחה שלהן בעיר, תוך הדגשה שהן לא יצטרכו להשקיע כספים בהקמת המוסד להשכלה גבוהה, אלא רק להביא לכאן את הידע והמוניטין שלהן.

יש סיכוי טוב יותר שתורם פוטנציאלי יסכים לתרום, כאשר יידע שמכללה/אוניברסיטה בעלת שם ויוקרה עולמיים תקים שלוחה בעיר.

כפי שהצעתי בעבר, אני מציע לפנות אל כ- 50-100 תורמים יהודים פוטנצייאליים שיסכימו לתרום כמה עשרות מיליוני דולרים, בתמורה לקריאת המוסד להשכלה גבוהה על שמם. כמו"כ, לפנות במקביל ובנפרד אל כ- 50-100 מכללות/אוניברסיטאות מובילות בעולם, ולהציע להן להקים שלוחה שלהן בעיר, תוך הדגשה שהן לא יצטרכו להשקיע כספים בהקמת המוסד להשכלה גבוהה, אלא רק להביא לכאן את הידע והמוניטין שלהן

בכדי לקיים את האמור לעיל, אין צורך באישורי תארים ובהכרה של המל"ג, הות"ת או כל גוף אחר. המוניטין של המכללות/האוניברסיטאות המובילות בעולם, הוא כרטיס הביקור הטוב ביותר להצלחת המוסד להשכלה גבוהה שייבנה בעיר. אני מניח שבשלב מאוחר יותר, הגופים הממשלתיים יכירו בתארים של המוסד להשכלה גבוהה שייבנה במודיעין.

הרווח לעירייה ולעיר בכלל, יהיה בכמה היבטים – גם רווח כספי משכר הלימוד שברובו ייכנס לקופת העירייה, וגם מוניטין שימשוך לעיר אלפי סטודנטים מרחבי המדינה. המכללה/אוניברסיטה מחו"ל תקבל תמלוגים, ותאפשר לסטודנטים מהעיר להגיע אליה ללימודי תואר שלישי ופוסט דוקטורט.