נכון לשעה הזאת 17:45 הפסקת חשמל נרחבת במכבים , לא ניתן כרגע להשיג תגובת חברת חשמל , נעדכן בהמשך הצורך .