ביום חמישי האחרון 21.12, התקבלה תלונה במשרדי הפיקוח העירוני על ידי גנני העירייה שהבחינו במהלך עבודתם בשעות הבוקר, בנזק חמור שנעשה לעץ ציבורי ברחוב מבצע עובדה שבשכונת המגינים בעיר. הפיקוח העירוני באגף שפ"ע בעירייה הגיע לכתובת המדוברת וראה עץ חרוב כרות על המדרכה.

בבדיקה מקיפה שערך הפיקוח העירוני, התברר כי אחד התושבים מאס בנוכחותו של העץ הנטוע בסמוך לחצר ביתו הפרטי. כתוצאה מכך, החליט התושב לכרות את העץ כמעט עד תום וגרם לנזקים בלתי הפיכים חמורים לעץ ולענפיו. אותו תושב פנה לפני כשנה למוקד העירוני בתלונה על כך שעליו של העץ נושרים בחצר ביתו. התלונה טופלה על ידי אגף שפ"ע בעירייה. תלונה נוספת התקבלה מאותו תושב ביום האירוע עצמו ועל אף שהמוקד העירוני העביר זאת לטיפול הגורמים המקצועיים כמו בפעם הקודמת, החליט התושב לעשות דין לעצמו ולכרות את העץ, דבר הנחשב לעבירה פלילית ע"פ פקודת היערות שמטרתה שמירה והגנה על העצים. 

מהעירייה נמסר כי התושב נקנס על גרימת נזק לרכוש ציבורי בסך 475 שקלים. כמו כן הועבר דיווח על האירוע למחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע ולבדיקת אפשרות של הגשת כתב אישום כנגד התושב. בעירייה ביקשו להדגיש  כי בכל מקרה בו התושבים נתקלים במפגע, יש לדווח למוקד העירוני אשר מטפל במפגעים על ידי גורמים מקצועיים בעירייה בהקדם האפשרי.