שיתוף פעולה זה סוכם בשבוע שעבר בעקבות ביקורה של משלחת ישראלית באיטליה בראשותה של ד"ר אורנה מגר, מנהלת המרכז הרב-תחומי ומפתחת המודל של "עיר לומדת" בישראל.

המשלחת הישראלית מנתה  עשר יועצות למעמד האישה מרשויות שונות, המייצגות את החברה הרב תרבותית בישראל ונציגת מרכז השלטון המקומי רות דיין-מדר. המשלחת הוזמנה ע"י הפרלמנט האיזורי באיטליה, אוניברסיטת ליברלה ועיריית אודינה, במטרה לקדם דיונים ושיתופי פעולה מקצועיים בנושאי שוויון מגדרי ושוויון הזדמנויות באמצעות למידה לאורך החיים. הפגישות התקיימו עם נשיא מרכז השלטון של איזור פריולי-ונציה, השר לשוויון הזדמנויות בפרלמנט האיזורי, המשרד להשכלה, תעסוקה ושוויון הזדמנויות בפרלמנט, ראש עיריית אודינה, נשיאת אוניברסיטת ליברטה והארגון האירופאי EPALE .בסיכומו של הביקור, הוחלט על מודל עבודה בינלאומי ראשון שיתחיל לפעול בשנה הקרובה במרכז הישראלי לערים לומדות ויטמיע את חזון "העיר הלומדת" בכ-250 רשויות באיזור פריולי, ונציה באיטליה.

ד"ר אורנה מגר, ראש המשלחת ומנהלת המרכז הרב תחומי: המשלחת הישראלית הרשימה במסריה על הפעילות לקידום השוויון המגדרי במדינת ישראל. אנו פועלים לקידום יעדי ה"אום 2030" במסגרת ה"עיר הלומדת", ולראשונה נקיים במרכז הישראלי לערים לומדות תהליכי למידה משותפים לקידום הקהילה הלומדת בעירנו, בדגש על תעסוקתיות ושוויון מגדרי. זהו הישג לעיר שלנו ולמרכז הרב תחומי."

מודיעין מכבים רעות היתה ה"עיר הלומדת" הראשונה בישראל, והיא מהווה מודל לערים אחרות בארץ. בבסיס החזון של "עיר לומדת" קיימת ההכרה בחשיבות הלמידה לאורך החיים כמפתח למימוש עצמי, מעורבות חברתית וציבורית. המרכז הרב –תחומי הקיים בעיר משמש כמקום המרכזי ליישום עקרונות העיר הלומדת, בהיותו מעניק העשרה, לימודים אקדמאיים, סדנאות ומרחב עסקי ויזמות המעודדים למידה לאורך החיים לתושבים לאחר גיל 18.