ביום שלישי שעבר תפסו כוחות השיטור העירוני "על חם" נהג מערבל בטון, כשהוא שופך עודפי מלט שנותרו במערבל, בכניסה ליד תחנת הרכבת "פאתי מודיעין". הנהג הינו אחד מהעובדים באתרי הבנייה בעיר. הנושא הועבר לטיפולו של הפיקוח על הבנייה באגף ההנדסה בעירייה. תפיסת הנהג בוצעה לאחר סיור שגרתי שעורך השיטור העירוני, אשר משקיע משאבים רבים בתצפיות, מארבים וסיורים על מנת לתפוס קבלנים ופועלים המבצעים עבירות של איכות סביבה ופגיעה במרחב הציבורי. לנהג ניתן קנס על סך 1,500 שקלים בגין השלכת פסולת במרחב הציבורי וגרימת מפגע סביבתי. כמו כן, ניתנה הוראה לקבלן לנקות את המקום, כשיום למחרת, הגיעו אנשי השיטור העירוני על מנת לוודא כי אכן נוקה המקום והוחזר לקדמותו.