תושבי שכונת הכרמים שבוע טוב,
מחברת החשמל נמסר כי מחר, יום ראשון, 17.12.17, עקב עבודת תשתית דחופה בכמה רחובות בשכונת הכרמים של חברת חשמל תהיה הפסקה יזומה בזרם החשמל בשכונת הכרמים ברחובות הבאים: אייר, שבט, כסלו וחשון
הפסקת החשמל תהיה מהשעה תשע בבוקר לשלוש בצהריים. 
בהתאם לכך, לא יהיה חשמל בגני הילדים באותם רחובות. בשל כך תציב העירייה בגנים אלו, מאבטחים בשערי הגן מתחילת הפעילות ועד סיום העבודה והחזרת החשמל למערכות המיגון של הגן. 
כמו כן, מוצרי חלב ומזון לילדים, הדורשים קירור, יישמרו במקרר בגן ילדים סמוך, אשר בו יש חשמל ויועברו בצידנית מקוררת לגני הילדים הפעילים ע"י סייר הביטחון ובהתאם לזמני הארוחות. 
מהעירייה נמסר כי הם  מודעים לאי הנוחות ביום זה ויפעלו ככל הניתן על מנת לסייע.
חג שמח