לראשונה בארץ החל בימים אלה פרויקט ייחודי מסוגו, שמטרתו לבנות תכנית כוללנית לביעור הצמח הפולש ההרסני השיטה הכחלחלה, בעיר מודיעין מכבים רעות וסביבתה. עד כה, ניסיונות להשתלט על הצמח הפולש כדי להשמידו לא הועילו ומיגור העץ התגלה כמשימה קשה ביותר. מדובר בפרויקט רחב היקף ושותפים לו  - העירייה, רשות ניקוז ירקון,  קק"ל, נתיבי ישראל, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

הפרויקט המורכב מבוצע על ידי צוות יועצים: אדריכל הנוף זיו כהן מחברת "מרחבים אדריכלות נוף", מומחה מאגרי מידע גאוגרפי ד"ר אריק רוזנפלד והאקולוג ז'אן מארק דופור דרור, אשר ממפים ומנטרים את היקף הפלישה של השיטה הכחלחלה בתחום העיר ובונים תכנית למיגור תפוצת הצמחים ומנגנוני ההפצה שלהם ועל ידי כך, מונעים את חזרת צמיחת הפולשים לאזור.

מקורה של השיטה הכחלחלה בדרום-מערב אוסטרליה והיא הובאה לארץ בשנות ה-20 של המאה הקודמת למטרות ייעור ומאז מתגלה כמין פולש אלים. מבין כל הצמחים הפולשים השיטה הכחלחלה היא הצמח האלים ביותר, משום שהיא מפרה את האיזון האקולוגי וגורמת לפגיעה חמורה בתשתיות, בנחלים, בכבישים, במסילות ברזל ובכל שטח בו היא גדלה. השיטה מזריעה את עצמה וכמויות הזרעים המיוצרים הן אדירות בכמותן. רק בעיר מודיעין מכבים רעות כ-1,500 עצי שיטה כחלחלה בשטחים הפתוחים.

הפרויקט צפוי להימשך עד עשר שנים. לאחר מיפוי וניטור השטחים, יוזרק חומר רעיל מיוחד לשיטה הכחלחלה שמטרתו למנוע את צמיחתה והמשך תפוצתה באזור עד כדי מיגורה.