בשבוע שעבר, בעקבות פניית תושבים על פסולת בנייה שהושלכה ברחוב דוכיפת בשכונת הציפורים, הגיע למקום מפקח עירוני. המפקח איתר שהפסולת שייכת לקבלן מבצע הפועל באתר הסמוך. המפקח יצר קשר עם האחראי מטעם החברה.

המפקח העירוני קנס את החברה על סך 475 שקלים, והטיל עליה לפנות מידית את הפסולת, שמלבד היותה פוגעת בסביבה היא פוגעת באיכות חיי התושבים. ממחלקת הפיקוח העירוני שבאגף שפ"ע נמסר כי יוסיפו לטפל במקרים מסוג זה, במטרה לשמור על הסדר הציבורי, למנוע מפגעים ולשפר את איכות החיים והסביבה של תושבי העיר. עוד נמסר כי התושבים מוזמנים לדווח על כל מפגע בשיחה למוקד העירוני.