החלפת מדי המים מתבצעת בהתאם להוראות החוק, הקובע כי יש להחליף את מדי המים אחת למספר שנים לפי הוראות רשות המים. 
מדי המים החדשים שיותקנו, יהיו מכוילים ומאושרים ע"י מכון התקנים.

כיום יש כ-17,000 מדי מים שיש להחליף ברחבי העיר, כאשר העבודה תתבצע ע"י החברה המספקת את מדי המים לתאגיד.

תאגיד מי מודיעין הודיע כי: "מאחר ומדובר בעבודה קבלנית על מתחמים גדולים, ולעיתים נתקל הקבלן במערכות תקולות, לא ניתן להתחייב על יום ושעה מדויקים בהם תתבצענה העבודות לכל תושב, אך התאגיד יודיע באמצעות הודעות SMS לכל התושבים אשר מספרם מצוי במערכת, על התאריך המשוער בו יוחלפו המדים בבתיהם.  כמו כן ייתלו הודעות בכניסה לבניינים ובהם התאריך המשוער לביצוע העבודה. החלפת המד אורכת כ-15 דקות לדירה, במידה ואין תקלות. לכן, ייתכנו שיבושים קלים באספקת המים בעת החלפת המד, שיחלפו במהרה. במקרה בו בעת החלפת המד יתגלו תקלות או חוסרים במערכת הפרטית, שימנעו את החלפת המד, יפנה צוות התאגיד לצרכנים לביצוע תיקון בתוך פרק זמן המותאם להוראות החוק, על מנת שיהיה ניתן לקדם את הנושא, ולהביא להחלפת מדי המים באופן שיאפשר המשך צריכת מים וחיוב תקין."


ב"מי מודיעין" מזמינים את תושבי העיר לעדכן את פרטיהם האישיים בתאגיד, באמצעות טופס עדכון פרטים אישיים, כדי לוודא שהמסרון יגיע אליהם, וכדי לוודא שכל דוא"ל שעשוי להישלח מהתאגיד, יגיע לכתובת הנכונה. 

לעדכון פרטים אישיים בתאגיד מי מודיעין - לחצו כאן