לאחר מבצע הניקיון שערך אגף שפ"ע בעירייה לקראת בואו של החג, מתכוננים כעת להמשכו גם בחול המועד עד לערב החג השני שיחול ביום חמישי ה-5.4

העירייה מבצעת תגבור בפעולות ובאמצעי הניקיון ברחבי העיר ובשכונות השונות ומבקשת להזכיר  שעל מנת להשלים את ההכנות בזמן ולהימנע ממפגעים וגרוטאות במהלך החג, יש להוציא את הגזם טרם החג בהתאם לימי הוצאתו בשכונה. ימי ההוצאה המותרים נמצאים באתר העירייה בלשונית "איכות וסביבה".

כמו כן, אין להחנות כלי רכב בצורה העלולה לחסום דרכי גישה למשאיות פינוי האשפה והגזם, דבר שעלול להפריע להכנות לחג ויש לרכז את הגזם בשולי הכביש או בחנייה ציבורית, ערב לפני יום הפינוי.