מרכז השלטון המקומי בראשות חיים ביבס, הכריז על שביתה ברשויות המקומיות שמתקיימת היום, חמישי, 23.2, זאת במחאה על כי האוצר מתעלם מדרישותיו וכיוון שלדבריו התקציב, כפי שמובא בשלב זה, יפגע  בתקציבי הרשויות ובסמכויות שלהן ויביא לפגיעה קשה במערכת החינוך.

גם עיריית מודיעין הצטרפה לשביתה, במסגרתה, יושבתו כל השירותים העירוניים החל מהשעה 06:00 בבוקר. בהתאם לכך, לא תהיה קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני במוסדות העירייה, לא יסופקו שירותים לאזרחים ולא יינתן שרות לתושבים ומחלקות הרווחה.

מה מושבת היום בעיר:

שירותי העירייה יושבתו לקבלת קהל ביום חמישי 23.2.23 החל מהשעה 06:00. עובדי העירייה יגיעו ליום עבודה כרגיל, אך לא תהיה קבלת קהל ולא יסופקו שירותים.

המוקד העירוני, השיטור העירוני והביטחון יעבדו במתכונת חירום.

בתיכונים לא יתקיימו לימודים היום, בנוסף, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים לא תהיה אבטחה במוסדות החינוך הרגיל, ומשכך לא תהייה אפשרות שתלמידים ייכנסו לבתי הספר. המשמעות: לא ניתן לקיים לימודים במבנים של מסגרות החינוך הרגיל. בהתאם להחלטת מנהל/ת ביה"ס יתכן שיתקיימו לימודים מרחוק על פי היכולות של כל מוסד, הודעות נשלחו להורים מבתי הספר. 

גני הילדים (למעט חינוך מיוחד) לא יפעלו.

צהרונים – לא יופעלו הצהרונים בכלל מוסדות החינוך בעיר, גנים ובתי ספר.

הספריות העירוניות תהיינה סגורות לקהל.

מוסדות החינוך המיוחד מוחרגים מהשביתה, והפעילות בהם תימשך כסדרה, אך הסעות הצהריים מגני החינוך המיוחד לצהרונים לא יפעלו. על ההורים לאסוף את ילדיהם בשעה 14:00.

לא יתקיים פינוי אשפה

ממשיכים לעבוד כרגיל:

מעיריית מודיעין נמסר כי עובדות ועובדי השיטור העירוני, הביטחון והמוקד העירוני עובדים כבשגרה. 

המסגרות הכוללניות של החינוך המיוחד, בתי הספר גוונים, פסיפס וצלילים וגני החינוך המיוחד - יפעלו כבשגרה.

הסעות החינוך המיוחד בעיר:

הסעות הבוקר ללומדים בעיר בגני החינוך המיוחד, ובבתי הספר לחינוך מיוחד (גוונים, פסיפס וצלילים) - יפעלו כרגיל.

הסעות הצהריים מגני החינוך המיוחד לבתים יפעלו כרגיל.

הסעות הצהריים מגני החינוך המיוחד לצהרונים שברחבי העיר לא יופעלו (כי אין צהרונים), על ההורים להגיע לאסוף את הילדים מהגנים בשעה 14:00.

הסעות לגני התקשורת יפעלו כרגיל.

הסעות החינוך המיוחד ללומדים מחוץ לעיר יפעלו כרגיל, יחד עם זאת, על ההורים לוודא שהמסגרת בה לומד הילד אכן פועלת.

חוגי הצהריים ואחה"צ בבתיה"ס ברחבי העיר לרבות פעילות במרחב המצוינות – תפעלנה כרגיל .


יו"ר השלטון המקומי וראש העיר מודיעין חיים ביבס אמר אתמול: "האוצר מנסה לעשות קומבינה על חשבון התושבים ואנחנו לא נאפשר את זה. הפכנו להיות הקופה של האוצר. קיימנו פגישות והתרענו אבל את האוצר לא מעניין שכל יום נסגרים מאות גנים כי אין צוותי חינוך. לא מעניין אותו שהילדים לומדים בקראוונים וזה במקרה הטוב. אנחנו בזמן פציעות לפני אישור התקציב ואנחנו לא נוותר"