רפורמת רישוי עסקים אושרה בוועדת הפנים של הכנסת ביום שני ה-  9.7. הרפורמה נושאת משמעויות רבות ורחבות לבעלי העסקים בעיר, מבחינת אופן קבלת הרישוי ומבחינת הארכת תוקפו של הרישוי. שינוי בשני ההיבטים האלו יוביל לצמצום הבירוקרטיה, והקלה בקבלת הרישיון.

במסגרת הרפורמה תתבצע חלוקה לפי רמת הסיכון של העסקים על פי הענפים להם הם משתייכים, ותשייך אותם לאחד משלושה מסלולי רישוי.

בעיריית מודיעין מסבירים כי על פי הרפורמה שתכנס לתוקף בתחילת ינואר 2019, שני שליש מהעסקים בעיר יקבלו רישיון על פי תצהיר תוך 21 יום, בלי המתנה לרשויות . בקטגוריה זו נמנים עסקים רבים ובהם חנויות פרחים, קיוסקים ומקומות לשטיפת רכבים. לאחר התצהיר, יינתנו על פי הרפורמה לרשות 21 ימים לבדוק אם העסק אינו נוגד את מדיניות רישוי העסקים שלה. במידה והרשות לא תגיב בפרק זמן זה או לחילופין תאשר את התצהיר, יקבל העסק רישיון באופן מיידי. במסלול השני, יקבלו רישיון על תנאי ל-180 יום עסקים כדוגמת מכוני יופי ומספרות. לאחר 180 יום יקבלו עסקים אלו רישיון קבוע, בתנאי שאינם מפרים את תנאי הרישיון.

כמו כן, תוקפם של הרישיונות יוארך בהתאם לסוג העסק. כך למשל,  פאבים שתוקף הרישיון ניתן להם לשנה, יקבלו הארכה ל-3 שנים. מרכולים, בתי קפה ומסעדות יוכלו ליהנות מרישיון של 10 שנים לעומת המצב כיום המאפשר להם רק 3 שנים.