בקרן הקיימת לישראל פונים לציבור בבקשה שלא להגיע לחניונים וליערות שנפגעו בשריפות, בשל חשש לקריסת עצים שרופים ולמפגעים בשטחים השרופים. עוד מבהירים בקק"ל כי שטחים אלו עדיין מסוכנים ולא בטיחותיים למבקרים גם לאחר כיבוי השריפות והתייצבות מזג האוויר. 

הציבור נקרא שלא להגיע לחניונים הבאים:

יער בן שמן
אתר זגלמביה (ליד מבוא מודיעים).
חניון ריטה רוס בדרך השבת (ליד נאות קדומים, מצפון לכביש 443).
חניון חניה בוצקו (על דרך השבת, מצפון לכביש 443).
חניון קברות המכבים – מצפון לכביש 443.
חניוני יער הנקטפים – מדרום לכביש 443: חניון ז'אן פול דוד סיבון וחניון איתן יצחקי.

יער צרעה - הר תנופה 
מצפור סרן עופר שוורץ.
חניון יעקב פנצנסקי.
כל הדרכים המובילות להר תנופה – מכל הכיוונים סגורות, כמו גם שבילים מסומנים בשחור בהר תנופה.

בקק"ל מציינים כי  דרך הפסלים ושבילי שמשון - לא נשרפו ופתוחים לציבור.

צילומים: מודיעינט