שנה מאתגרת צפויה לתלמידים, להורים, ולצוותי ההוראה בבתי הספר. משבר הקורונה הביא איתו התמודדויות לא מוכרות ואילוצים אשר "טורפים את הקלפים" בכל פעם מחדש. 

בביה"ס העל יסודי עירוני ג' ע"ש מוטה גור במודיעין נערכו לפתיחת שנת הלימודים הקרבה, פיצלו כיתות לקפסולות והתכוננו לשילוב של למידה בבית הספר יחד עם למידה מרחוק. ביום שלישי האחרון, 25.8.20, התקיימה בבית הספר ישיבת הנהלה מורחבת, אשר כללה חברי צוות והנהלה רבים. לאחר כיומיים התקבלה הודעה כי אחת מחברות ההנהלה נמצאה חיובית לנגיף הקורונה, ועל כל משתתפי הישיבה להכנס מיידית לבידוד עד ל -8.9.20.

בימים אלו עמלים בבית הספר לפתוח את שנת הלימודים כמתוכנן, למרות הכל.

קהילת בית הספר, הורים ותלמידים קיבלו הודעה ועודכנו על המצב.


ההודעה שנשלחה לקהילת בית הספר


נאחל בריאות לצוות ביה"ס ושנת לימודים מוצלחת