עיריית מודיעין מכבים רעות עדכנה לאחרונה כי על רקע המצב הביטחוני, פיקוד העורף בשיתוף עם מנהל התכנון, אישרו מסלול חדש לתקופה של שנה, שיאפשר לקבל אישור לבניית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) בפטור מהיתר בניה. בהתאם לכך, קוראת העירייה לתושבי מכבים ורעות, להגיש פטור מהיתר להקמת ממ"ד.

בעירייה ממבקשים להדגיש כי הקמת הממ"ד חייבת להתאים לתכניות וההנחיות המרחביות החלות על המגרש לרבות קווי בניין, מידות הממ"ד לא יעלו ולא יפחתו מהקבוע בתקנות ההתגוננות (9 מ"ר נטו לא כולל קירות) אלא אם פיקוד העורף אישר ממ"ד בשטח קטן יותר (ובכל מקרה לא פחות מ 5 מ"ר).

עוד ממליצים בעירייה לבצע בדיקות מקדימות מול אגף הנדסה בעירייה לפני תחילת העבודות על מנת להימנע מעבירות בנייה מיותרות והקמת המבנה על תשתיות עירוניות או פרטיות.

בנוסף, נמסר כי הבקשה תוגש באופן מקוון באמצעות עורך בקשה לפקע"ר שהיא ה"רשות המוסמכת" הקבועה בתקנות , לפני תחילת ביצוע העבודות ותכלול שורה של פרטים ותנאים ובכללם פרטי הבקשה והבעלויות, אישור עורך הבקשה כי הבקשה תואמת את ההנחיות, אישור מהנדס מבנים רשום, תכנית תנוחה, חתכים, חזיתות וכל מסמך שפיקוד העורף יראה לנכון להוסיף לצורך בחינת הבקשה. הבקשה תבדק ע"י פיקוד העורף שיודיע תוך 14 יום האם אושרה או נדחתה.

ניתן לברר פרטים באגף הנדסה בטלפון 08-9726050 או בדוא"ל [email protected]