מאת: ציון סולטן | צילומים: ארכיון מודיעינט

שר הפנים אריה דרעי הפיץ טיוטת תקנות העוסקת באישור שניתן לו מכוח פקודת העיריות, להתיר לרשויות מקומיות לגבות כסף על כניסה לגנים ציבוריים. על פי התקנה המוצעת, יינתן היתר לגביית תשלום בתנאי ששטח הגן הוא 100 דונם לפחות, שיש בסמוך לו גנים ללא תשלום ושעלויות אחזקת הגן הן חריגות.

בהתאם לסעיף 249(8) לפקודת העיריות [נוסח חדש] שר הפנים רשאי להתיר לעירייה לגבות דמי כניסה לגנים, גינות ומקומות מרגוע או נופש המשמשים את הציבור (להלן- "גן ציבורי") וזאת במקרים חריגים לפי כללים שיקבעו באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

חבר מועצת העיר  אלעד שמעונוביץ פנה לאור פרסום טיוטת התקנות כבר השבוע במכתב מפורט לראש העיר, חיים ביבס, ביקש לממש את התקנות האלה במודיעין, ומתברר כי מצא אוזן קשבת. בעקבות בקשתו הוקם צוות הכולל את המנכ"ל, היועמ"ש, מנכ"ל מנהלת אופק והמשנה למנכ"ל לגבש המלצות אשר יונחו לפני מליאת מועצת העיר שתתכנס בחודש הבא. מבחינת  שמעונוביץ, למרות שמדובר בטיוטא בלבד של שר הפנים ולפני שאושרו תקנותיו החדשות, עדיף לה למועצת העיר מודיעין להיות ערוכה מבעוד מועד.


שמעונוביץ מציין כי: "מאז פתיחתו של פארק ענבה לפני כעשר שנים נהנו תושבי מודיעין מכבים רעות מאחד הפארקים היפים בישראל. האטרקטיביות ויופיו של הפארק, כמו גם הנגישות שלו והכניסה החופשית, משכו אליו תושבים רבים מהעיר, אך גם מהאזור ומיישובים סמוכים. תופעה רצויה אבל גם גורמת לא מעט למפח נפש הנובעים מלכלוך ונזקים לרכוש בפארק".


שמעונוביץ מציע לאמץ באופן מיידי את טיוטת תקנות שר הפנים: "לפי התקנה החדשה יכול משרד הפנים לאשר לעיריית מודיעין לקבוע דמי כניסה שונים למי שתושב ולמי שאינו תושב, ולקבוע דמי כניסה בימים מסוימים בשנה, לשבוע בלבד או לתקופה מוגבלת. פתרון הנותן מענה לתקופות חג הסוכות, חג הפסח והחופש הגדול בהם מגיעים אורחים רבים מחוץ לעיר."

חבר מועצת העיר סוקר במכתבו את הפרטים הנדרשים למימוש הרעיון בגביית דמי כניסה לפארק ענבה: "שטח הפארק מעל 100 דונם, שטח הגן עולה על היקף השטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים ביחס להיקף האוכלוסייה ברשות, בקרבת הגן ישנם גנים ציבוריים אחרים שהכניסה אליהם ללא תשלום". לדבריו העירייה עומדת בכל התנאים לקביעת  גביית דמי כניסה.

שמעונוביץ אומר שאין הכוונה  להתעשר מדמי הכניסה האלה, "מדובר בסכום סמלי, בין 5-10 ₪ לאדם ומחיר פיקס למשפחה.  תשלום ייתן ערך נוסף למקום ויכסה גם חלק מתחזוקתו".

נעיר כאן כי באגודה לזכויות האזרח מנסים לעצור את המהלך של גביית דמי כניסה לפארקים.

חבר המועצה ברוך בוחניק מסיעת 'גשר' אומר ביחס לפרסום המכתב: "משרד הפנים, פרסם טיוטת תקנות שבוחנות אפשרות לעיריות לגבות תשלום בכניסה לפארקים שבשטחן.  ראש העיר העלה את הנושא בישיבת הנהלה וביקש חוות דעת מקצועית מגורמי המקצוע. התנהלות חבר המועצה שמעונוביץ אינה ברורה, דווקא מהסיבה שהלה נכח בדיון שכלל היבטים רבים, וברור שאף אחד לא ירוץ לקדם הצעה מקומית בשעה שתקנה חדשה ומקיפה מטעם משרד הפנים מונחת בפתח". ומוסיף חבר המועצה בוחניק: "צריך להבין את ההשלכות, פארקים בארץ יגבו מחיר כניסה כולל מקומות אפשריים  כמו פארק הירקון וכדומה,מה שישפיע על הכיס של כולם, ויכביד בעיקר על אוכלוסיות מוחלשות כמו חרדים וערבים. אני ממליץ כדעת ראש העיר לקבל חוות דעת מקצועית כולל למידה על גישתן של ערים מקבילות ואז להכריע".