בימים אלו הושלם השלב הראשון לשיפור האקוסטיקה בבריכה העירונית. בשלב זה, הותקנו לוחות אקוסטיים באזור בריכת הילדים ובבריכת המים הרדודים. העבודות בוצעו על ידי מינהלת אופק האחראית על תפעולה של הבריכה ולאחר בדיקה של יועצי אקוסטיקה. במסגרת הבדיקה, נבחנו בתוכנה ממוחשבת נקודות ההדהוד בבריכה ונבחן אופן ההתקנה של הפתרונות האקוסטיים. הלוחות האקוסטיים הוזמנו מחברה קנדית המתמחה בתחום זה, והעבודות ארכו חמישה ימים בשעות הערב, אחרי שעות הפעילות של הבריכה על מנת שלא להפריע למתרחצים בעונת הרחצה.

השלב השני יבוצע בסוף הקיץ עם התקנת לוחות אקוסטיים בשטח הבריכה הראשי ובסיומו צפוי שיפור ניכר.