לאחרונה התקדמו העבודות  לפיתוח רחבת הטקסים בחלקה הצבאית בבית העלמין במודיעין. העבודות בוצעו על ידי העירייה בשיתוף עם משרד הביטחון, והן כוללות את פיתוח רחבת הטקסים, במסגרתו הוחלפה רצפת האספלט באבנים משתלבות וכן ביצוע עבודות גינון. מהעירייה נמסר כי בחודש הקרוב, יסתיימו גם העבודות להתקנת תאורה במתחם.

במקביל, נסללה מדרכה חדשה בסמוך לחלקה הצבאית, והושלמה הקמתה של רחבה מוצללת לטובת באי בית העלמין כולו. עוד מעדכנת העירייה כי העבודות של החברה הכלכלית לפיתוח כביש גישה חדש לבית העלמין נמצאת לקראת סיום, כמו גם הקמת תשתיות התאורה לאורך הכביש, ועמודי תאורה במספר נקודות ברחבי בית העלמין.