משמעותה של מתכונת חירום בעירייה : צמצום כוח האדם לעובדים חיוניים בלבד.  
▪️ניקיון העיר ופינוי האשפה והגזם יבוצעו כרגיל!
▪️המוקד העירוני יורחב ויפעל לשירות התושבים 24 שעות ביממה בטלפון 089726020 ובפנייה מקוונת באתר העירייה. 
▪️לא תתקיים קבלת קהל במשרדי העירייה. 
▪️שירותים דיגיטליים רבים ניתן לבצע מהבית לחצו כאן לכניסה לשירותים הדיגיטליים
▪️שירותי הרווחה ימשיכו להעניק ליווי צמוד ללקוחות האגף באמצעות קשר טלפוני וסיוע במידת הצורך.